Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Galeria polskich klejnotów filatelistycznych

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku to okazja do zaprezentowania najcenniejszych polskich walorów filatelistycznych jakie zachowały się począwszy od czasów ostatnich królów polskich, przez okres Księstwa Warszawskiego, Królestwo Polskie, niespokojne czasy wywalczania niepodległości w drugiej dekadzie XX wieku, czasy II Rzeczypospolitej, okupację i walkę na emigracji następnie początkowy okres funkcjonowania Poczty po 1944 roku oraz lata późniejsze. Na początku zależy nam aby skoncentrować się na początkach polskiej państwowości po 123-letnim okresie zaborów.
Rarytasem filatelistycznym mogą być zarówno walory o wysokiej wartości materialnej, jak i takie, które charakteryzują się cechą rzadkości, choć nie zawsze zostały one cenowo docenione.
Galeria powstaje w oparciu o materiały udostępnione nam przez filatelistów. Subiektywna ocena właścicieli walorów jest społecznie weryfikowana przez ekspertów będących członkami i-KF oraz inicjatorów Galerii przed umieszczeniem ich w Galerii.

15. sierpnia, inaugurujemy Galerię Polskich Klejnotów Filatelistycznych. Dzień inauguracji nie jest przypadkowy. Nawiązuje on do historycznego przełamania przez oddziały polskie bolszewickiego natarcia na Warszawę w 1920 roku w czasie tzw bitwy warszawskiej (13-25.08.1920), która zdaniem historyków jest 18. najbardziej przełomową bitwą w historii świata.

Walory w Galerii są prezentowane z podziałem na: znaczki pocztowe, całostki i całości. W każdej z tych kategorii walory są ułożone na osi czasu. Oznacza to, że walory o najwcześniejszej dacie emisji lub obiegu pocztowego zawsze znajdować się będą na górze a te później wprowadzone do obiegu poniżej. Tym samym każda kolejna aktualizacja Galerii będzie powodować zmianę porządku prezentowania walorów. W tym celu, aby użytkownik, który systematycznie nas odwiedza łatwo mógł zidentyfikować walory dodane w najnowszej aktualizacji postanowiliśmy oznaczać je ikonką . Najeżdżając na walor kursorem myszki można prezentowany walor powiększyć klikając.

Galerię będziemy systematycznie aktualizować, chcemy aby miało to miejsce nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Zapraszamy do odwiedzania oraz do udziału w jej współtworzeniu.

 

 

Kartka pocztowa Cp 50 z emisji w roku 1931 ze znakiem opłaty o rysunku znaczka Fi 240 (H.Sienkiewicz), nakład Ia, VIII.1931, z błędnym napisem CZARNKOWA.
Kartka prowizorycznego wydania lubelskiego dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej z 23.XII.1918 roku (Cp 5) wysłana 8.I.1919 roku z Lublina do Pragi o nominale 25 hal bez ramki wokół godła i napisu "POCZTA POLSKA".
Kartka pocztowa wysłana 5 lutego 1919 roku z Krakowa do Dębicy opłacona znaczkiem dopłaty wyd. krakowskiego zamiast znaczkiem opłaty. Znaczki dopłaty D1, D3 i D6 wydania krakowskiego sporadycznie były używane jako znaczki opłat.

Galeria polskich klejnotów filatelistycznych - inauguracja

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku to okazja do zaprezentowania najcenniejszych polskich walorów filatelistycznych jakie zachowały się począwszy od czasów ostatnich królów polskich, przez okres Księstwa Warszawskiego, Królestwo Polskie,

Czytaj więcej...

Galeria Polskich Klejnotów Filatelistycznych - zaproszenie

100. rocznica odzyskania Niepodległości Polski jest znakomitą okazją, by stworzyć Galerię Polskich Klejnotów Filatelistycznych, które powstały w okresie nieco dłuższym niż dwa ostatnie stulecia a w szczególności  w pierwszym okresie doświadczania wolności od zaborów.

Czytaj więcej...

Konkurs publikacyjny I-VI.2018 - zamknięty

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się kolejna edycja konkursu publikacyjnego. Tym razem, w okresie I-VI.2018 r. otrzymaliśmy teksty od 3 filatelistów. Teksty te zostały opublikowane na naszej stronie. Każdy może raz jeszcze je przeczytać i samemu spróbować ocenić, wytypować najciekawszy, najbardziej wartościowy merytorycznie tekst.

Czytaj więcej...

XXII OWF Poznań 2018 - koniec terminu zgłoszeń

Na początku października br. odbędzie się w Poznaniu XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 2018. Wystawa zostanie zorganizowana dla uczczenia przypadających w tym roku jubileuszy dwóch wiekopomnych wydarzeń: 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Czytaj więcej...

Nasza strona w I półroczu 2018 r.

Właśnie minęło pierwsze półrocze 2018 roku. Z tego względu warto przyjrzeć się zainteresowaniu filatelistów naszą stroną. Taka analiza pozwala na detekcję trendów oraz może być przydatna przy budowaniu strategii rozwoju strony w kolejnych miesiącach/latach.

Czytaj więcej...

Ekspertyzy dla członków i-KF - inicjatywa "naszych" ekspertów

Skutkiem ostatniej decyzja Kolegium Ekspertów PZF (patrz marcowy numer Filatelisty) jest znaczny wzrost kosztów badań walorów filatelistycznych. Wynika to z faktu, że Kolegium Ekspertów PZF podjęło decyzję, iż walory o wartości do 500,- zł nadal mogą być gwarantowane samym odciskiem imiennego stempelka gwarancyjnego danego eksperta,

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Jesteś tutaj: START | STRONA GŁÓWNA