Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

i-KF działa i będzie działał

Uprzejmie informujemy, że Internetowej Koło Filatelistów przy Okręgu Pomorskim PZF (i-KF) istnieje i nadal funkcjonuje. Jak do tej pory jesteśmy jedynym internetowym kołem PZF a doniesienia medialne o powołaniu do życia Koła Internetowego PZF (przy Okręgu Śląsko-Dąbrowskim) są jedynie faktem medialnym, bowiem ciągle obowiązujący Statut PZF (https://zgpzf.pl/files/statut/2012/statut_pzf.pdf data pobrania 07.12.2021, godz. 14:44) w artykule 57 stanowi, że

1. Warunkiem utworzenia Koła jest wniosek zgłoszony Zarządowi Okręgu/Oddziału, przez co najmniej 6 osób, będących już członkami Związku lub ubiegających się o członkostwo.
2. Zarząd Okręgu/Oddziału, po spełnieniu wymogów statutowych, podejmuje uchwałę o powołaniu Koła.
3. Zasady działania Koła określa jego regulamin, uchwalony przez Zebranie Koła i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu/Oddziału.

Oznacza to, że opublikowany 28.11.2021 r. (czyli 10 dni temu) na stronie zgpzf.pl komunikat pod tytułem „W Okręgu Śląsko - Dąbrowskim powstaje Koło Internetowe PZF” dotyczy tworu czysto wirtualnego. Najpierw bowiem musi zaistnieć licząca sobie, co najmniej 6 osób grupa inicjatywna, która występuje ze stosownym wnioskiem do właściwego Oddziału/Okręgu. Wniosek ten powinien zawierać stosowne uzasadnienie potrzeby utworzenia koła. W przypadku pozytywnej decyzja organu nadzorującego, taka grupa inicjatywna musi odbyć posiedzenia wyborcze, na którym wybierze stosowne władze a następnie przygotuje i uchwali swój regulamin, który musi zostać zatwierdzony przez organ nadzorujący. Chyba, że zapisy statutu nic już w PZF nie znaczą, ale wówczas to związkowe organa odpowiedzialne za kontrolowanie przestrzegania statutu powinny zacząć działać.

Ponieważ w związku z tymi doniesieniami otrzymaliśmy liczne zapytania o przyszłość i-KF zarówno od członków Koła, jak i sympatyków, zainteresowanych naszą przyszłością, dostępnością Cyfrowej Biblioteki Literatury Filatelistycznej, Galerii Klejnotów, czy wszelkich naszych publikacji informujemy, że:
jesteśmy grupą miłośników filatelistyki w różnych jej odcieniach i skali zaawansowania. Nasze internetowe Koło jest szansą dla przynależności do Polskiego Związku Filatelistów z dowolnej lokalizacji na świecie. Działamy w strukturze rozproszonej, którą z racji zmniejszania się zainteresowania naszym hobby, staje się powoli populacja filatelistów. Funkcjonujemy na zasadzie dobrowolności, każdy z nas daje od siebie tyle, ile może, ile chce i w ten sposób kreujemy obszar dla wspólnej satysfakcji. Jak wszędzie mamy w naszym gronie grupę zapaleńców, którzy są liderami działalności, tych, którzy angażują się w tą działalność od czasu do czasu, oraz tych, którym wystarcza odbiór limitowanych walorów, lub tylko świadomość bycia we wspólnocie zorganizowanej.

Główne cele, jakie sobie założyliśmy, to szeroko rozumiana edukacja filatelistyczna. Na naszej stronie internetowej publikujemy artykuły własne oraz zaprzyjaźnionych autorów. Digitalizujemy i udostępniamy całkowicie bezpłatnie, wszystkim bez wyjątku, wydawnictwa filatelistyczne, co do których otrzymaliśmy zgodę od ich właścicieli prawnych. We własnym gronie wymieniamy się materiałami filatelistycznymi w ramach koleżeńskiej współpracy.

Jako ponadregionalne koło skupiamy filatelistów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą należeć do jakiegokolwiek koła stacjonarnego PZF. Nasza strona internetowa (www.i-kf.pl) jest podstawowym przejawem działalności Koła, które poprzez nią skupia się na propagowaniu filatelistyki na różnym poziomie zaawansowania, tj. zaczynając od zagadnień dedykowanych  osobom rozpoczynającym swoją przygodę z filatelistyką, a kończąc na zaawansowanych kwestiach, typowych dla filatelistyki kwalifikowanej. Jednym z podstawowych przejawów naszego funkcjonowania jest publikowanie na własnej stronie internetowej tekstów nadesłanych propagujących filatelistykę, popularnych oraz badawczych. i-KF publikuje materiały dotyczące filatelistyki w formie przesłanej przez Autora zakładając, że tekst został przygotowany bez naruszeń praw osób trzecich, a w szczególności nie zawiera zaczerpnięć z ukryciem źródła, bez podobieństw dających podstawy posądzenia o plagiat, z zachowaniem obowiązku cytowania wszystkich materiałów źródłowych, z których się korzystało przy tworzeniu tekstu, czy to przywołując opinie, wyniki, czy też grafiki. W przypadku korzystania ze źródeł internetowych, konieczne jest podanie źródła oraz daty pobrania. W przypadku stwierdzenia, że przesłany artykuł nie spełnia tych wymogów, Redakcja strony internetowej i-KF ma prawo odmówić opublikowania tekstu lub wstrzymać jego publikację do czasu usunięcia wyżej wymienionych wad. Redakcja może ponadto odmówić opublikowania tekstów mogących narazić osoby trzecie na utratę dobrego imienia lub zaufania.

Nasze koło jest szansą na realizację pomysłów w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Daje możliwość pogłębiania znajomości tematu przy pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Nic samo nie przyjdzie, wszystko zależy od własnej inwencji i aktywności. Jesteśmy otwarci na nowych członków, na nowych współpracowników, bo rąk do pracy nigdy za dużo. Zapraszamy.

Pragniemy jednocześnie podkreślić nasze pozytywne nastawienie do procesu powstawania nowych kół w Związku i z przyjaznym nastawieniem będziemy obserwować narodziny i rozwój każdego kolejnego koła internetowego w PZF. Widzimy w tym procesie jakże potrzebne unowocześnianie struktur Związku. Ważna jest jednak w tym działaniu rozwaga, dokładnie przemyślana strategia ZG oraz równe traktowanie wszystkich. Jeśli efektem tych działań będzie wzrost liczby członków to tylko przyklasnąć, jeśli jednak nastąpią jedynie transfery wewnętrzne to inicjatorom, tak hucznie anonsowanej, akcji należeć się będzie jedynie ostracyzm. Czas szybko zweryfikuje decyzje, pokaże czy została podjęta po analizie potrzeb i potencjału, czy jedynie w celu realizacji partykularnych interesów.

W okresie blisko 10-letniej działalności pokazaliśmy, że wiemy jak organizować życie koła, w jaki sposób realizować cele statutowe Związku oraz umiejętnie i systematycznie rozwijać się. Nie zamykamy się tylko na członków PZF, współpracujemy z każdym hobbystą, zainteresowanym filatelistyką. Swoimi inicjatywami, jak wymienione wcześniej i realizowana od 2020 roku Wirtualna Akademia wpisaliśmy się na stałe w polską społeczność filatelistyczną i mamy zamiar pracować dalej dla dobra polskiej filatelistyki, niezależnie od tego, czy władze któregoś z Okręgów PZF lub sam ZG PZF nas doceniają, czy nie. Naszą stronę odwiedza co miesiąc blisko 1300 użytkowników. Oznacza to, że czyta nas więcej lub tyle samo osób co wynosi sprzedaż popularnych, polskich czasopism filatelistycznych. Gdy przed dwoma tygodniami przez kilka dni nasza funkcjonalność była ograniczona w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i rozwojowymi otrzymaliśmy liczne zapytania o przyczyny takiego stanu rzeczy, co świadczy, że jesteśmy zauważalni i potrzebni.

Nasze Koło liczy sobie 150 członków. Tym samym stanowimy istotną wartość w Związku, liczącym sobie niecałe 3750 dorosłych członków. Jesteśmy liczniejsi od 13 okręgów PZF (patrz Biuletyn 154). Stanowimy, zatem siłę. Czy warto to niszczyć? Naszym zdaniem NIE!

Rok 2022 to rok naszego jubileuszu, 10-lecia działalności Koła, koła które w tym okresie ponad 10-krotnie powiększyło swoją liczebność, Koła, które w każdym roku odnotowywało wzrost netto liczby członków, Koła, które skupia w swoich szeregach: 10 wystawców, w tym takich, których eksponaty od lat są nagradzane najwyższymi notami na światowych wystawach filatelistycznych, 5 ekspertów PZF, 6 akademików i kandydatów Akademii i wielu innych. Mamy nadzieję, że wszyscy razem będziemy świętować ten jubileusz.

 

Jesteś tutaj: START | STRONA GŁÓWNA | i-KF działa i będzie działał