Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Nasza strona w okresie styczeń-październik 2018 r.

Minęło już 10 miesięcy 2018 roku. Czas najwyższy przyjrzeć się zainteresowaniu naszą stroną, przeanalizować podstawowe statystyki, które mówią zarówno i tym czy i jak jesteśmy odbierani przez internautów. Analiza podstawowych wskaźników dotyczących ruchu daje zarządowi koła także odpowiedź czy strategia rozwoju strony daje pozytywne efekty,

czy może  konieczne są zmiany i na ile one mogą być pilne.

Podstawowe statystyki dla okresu styczeń-październik 2018 są następujące (patrz także wykresy poniżej):
1. liczba użytkowników, czyli różnych IP, które odwiedziły nasza stronę wynosi: 10.000
2. liczba uruchomionych sesji wynosi: 43.281
3. liczba odsłon, tj wejść na jakąkolwiek podstronę wynosi: 250.852

Dla porównania z analogicznym okresem 2017 roku liczby te są większe odpowiednio o: 25,5%, 19,5% i 17,4%.

W grupie użytkowników warto zaznaczyć, że tzw. nowi użytkownicy, tj tacy, który pojawili się tylko jeden raz było ich aż 73%. Średnia liczba otwartych w czasie pojedynczej sesji podstron wynosi 5,80 i jest ona mniejsza o 1,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Średni czas trwania pojedynczej sesji przekracza 3 minuty ale jest o kilkanaście sekund krótszy niż w okresie porównawczym.
Zdecydowana większość naszych użytkowników to osoby mieszkające w Polsce. Stanowią oni 81,2% całej populacji. Liczba ta jest o blisko 2,5% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Kolejne miejsca zajmują użytkownicy mieszkający w USA (3,6%), Niemczech (3,3%), Francji (3%), Wlk. Brytanii (1,6%) i Kanadzie (0,95%). Mężczyźni stanowią 63% a kobiety 37% odwiedzającej nas społeczności. Jednak te dane można było wyznaczyć tylko dla 55% odwiedzających. Struktura wiekowa naszych użytkowników jest przedstawiona na wykresie poniżej. Dane dotyczące br przedstawione są kolorem niebieski. Przedstawione kolorem pomarańczowym dane odnoszą się do analogicznego okresu z 2017 roku.

Powyższy wykres pokazuje stosunkowo niewielkie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Biorąc pod uwagę, że podobne fluktuacje były już przedstawiane w analizach dla okresów wcześniejszym należy stwierdzić, że raczej brak jest w tym wypadku jakiejś trwałej tendencji. Należy jednocześnie podkreślić, że dane te odnoszą się do części naszych użytkowników, dokładniej do niespełna 56%.

Blisko 23,5 tys. sesji realizowanych jest przez użytkowników, którzy średnio rzecz biorąc odwiedzają nas co najmniej 1 raz w miesiącu, blisko 18 tys. sesji realizują użytkownicy, którzy odwiedzają nas co najmniej 1 raz w tygodniu a nieco ponad 11 tys. sesji realizują użytkownicy, którzy wchodzą na stronę co 3 dzień i częściej. Ta grupa użytkowników odsłania łącznie 71 tys. podstron, czyli ok. 6,5 strony na sesję.
Połowa sesji to sesje bardzo krótkie. Użytkownik otwiera w czasie takiej sesji co najwyżej 2 podstrony. Nieco więcej niż 12,1 tys. sesji to takie, które trwają co najmniej 1 minutę, otwieranych jest w czasie ich realizacji ponad 166 tys podstron. W 4,5 tys. przypadku sesje trwają co najmniej 10 minut, a użytkownicy otworzyli w ich czasie ponad 85 tys podstron. 30 minutowe sesje nie należą do rzadkości. Było ich blisko 1 tys. (ok. 2% wszystkich sesji). W ich czasie użytkownicy otworzyli 42,3 tys. podstron, co oznacza, że w czasie każdej takiej sesji użytkownik otworzył 44 podstrony.

W 75,5% użytkownicy do wejścia na stronę wykorzystywali urządzenia stacjonarne (spadek o ponad 3%), z tabletów korzystało niespełna 3,3% użytkowników (praktycznie bez zmian). Pozostała grupa do połączenia ze stroną korzystała ze smartphone-ów (wzrost udziału o 3%).
Zasadniczo użytkownicy na stronę wchodzili poprzez wyszukiwarki internetowe (np. typu Google) - blisko 5,4 tys. (wzrost o 24,9%), poprzez linki z innych stron (blisko 3,8 tys. użytkowników, wzrost o 15,5%) oraz poprzez wpisanie w listwie adresowej przeglądarki naszego adresu (2,6 tys. użytkowników, wzrost o 31%). Liczba użytkowników wchodzących ze stron typu Facebook była stosunkowa niewielka, bo wynosiła 530 (wzrost o 9,5%).

Te wskaźniki cieszą, pokazują, że nadal systematycznie powiększamy grono osób do których docieramy. Wskaźniki te pokazują także, że wykształciła w grupie osób nas odwiedzających liczba grupa stałych użytkowników, korzystających systematycznie i uważnie studiujących zawartość naszej strony. Uważny Czytelnik pewnie zauważy, że dynamika zmian jest jednak niższa niż w latach ubiegłych ale daleko jej jeszcze do wysycenia ruchu!