Pierwszy na świecie wielobarwny znaczek pocztowy to...


Pierwszy na świecie znaczek wielobarwny został wyemitowany 1 lipca 1845 r. w szwajcarskim kantonie Bazylea (w tamtym okresie każdy kanton emitował własne znaczki pocztowe). Jednocześnie jest to pierwszy znaczek, przedstawiający ptaka (gołębia). Wydrukowano 41 tys. egzemplarzy tego znaczka. W użytku był do 30 września 1854 r. Na dzień dzisiejszy katalog Michel wycenia tą pozycję na 12 tys. euro.

Szwajcaria - Bazylea, 1845, Fi. 1