Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie klejnoty filatelistyczne - znaczki pocztowe

 

Orzeł na tarczy heraldycznej, 1919.II. Próby P1 i P2 wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej dla znaczka 25 hal. Próba P1 różni się od P2 podniesioną głową orła. Obie próby znane tylko w przedstawionych egzemplarzach.

Eagle on the heraldic shield issue, Feb., 1919. Two proofs P1 and P2 of postage stamp value of 25 hal of the Polish Liquidation Committee regional issue. The proofs P1 and P2 differ in raised eagle head. Both proofs are known only from these presented copies.


1919, XI. Skałat.
Znaczek wydania lokalnego o wartości 2 Kr powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku pocztowym (Skałat Fi 13). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 1(3).XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 6 sztuk.

Znaczek wydania lokalnego o wartości 40 hal powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku dopłaty (Skałat Fi 22). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 13.XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 5 sztuk.

Local issue postage stamps in Skałat, November, 1919.
Local edition postage stamp value of 2 Kr created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage stamp (Skałat Fi 13). Shown above stamp one the piece was used on 1(3). XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 6.

Local edition postage stamp value of 40 hal created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage due stamp (Skałat Fi 22). Shown above stamp one the piece was used on 13. XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 5.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 15c II, 40 fen, z nadrukiem GGW farbą anilinową istniejące tylko z nadrukiem PP-4 kreski w II formie. Wg analizy Włodarskiego (HBBF, 1979) niezakwestionowanej w monografii Schutza i Sztaby (2009) nakład odmiany 15c II wynosił tylko 400 sztuk (4 arkusze). Z tego względu błędy nadruku i inne usterki występujące na określonych pozycjach arkusza powodują, że znaczki z takimi błędami/usterkami są niezwykle rzadkie, znane co najwyżej w 4 egzemplarzach z danej pozycji.
Górny znaczek (lewy w parce) przedstawia błąd nadruku "podniesione s" w "Polska" ozn. przez B-6, występujący na pozycji 11 arkusza. Z kolekcji J. Berbeki.
Znaczek środkowy przedstawia błąd nadruku "odwrócone k" w "Polska" ozn. przez B-7, występujący na pozycji 49 arkusza. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Dolny znaczek przedstawia usterkę druku brak litery "o" w "Poczta" występującą tylko w części nakładu na pozycji 41 arkusza.

Postage stamps (Fi 15c II) value of 40 fen of II type of overprint “Poczta Polska – 4 lines”, variant c (overprint Gen. Gouv. Warschau of aniline ink) are one of the rarest in this issue. According to Włodarski (HBBF, 1979), and not negated by Schumtz and Sztaba (2009) total amount of these postage stamps was 400 copies (4 printing sheets). Due to this reason each printing error or fault occurring on certain position in each printing sheet causes that postage stamps with such error/fault are very rare, existing in no more than 4 copies.
Upper postage stamp (left in the pair) presents printing error “raised s” in word “Polska”, marked by B-6 and occurring on position 11 in printing sheet. From the collection of J. Berbeka.
Postage stamp in the middle row presents printing error “revers k” in the word “Polska”, marked by B-7 and occurring on position 49 in printing sheet. From the collection of J. Mazepa.
Postage stamp in downer row presents printing fault “lack of o” in the word “Polska”, occurring only in the part of print run on position 41 in printing sheet.


1924, 1V-9.VIII. Orzeł w wieńcu. Próby pierwszego wydania znaczków Poczty Polskiej w walucie Złoty Polski, po wejściu w życie reformy W. Grabskiego. Wydrukowane w postaci prób dwóch różnych wartości w układzie pionowym oddzielone niezadrukowanym międzypolem. Kreślone pionowo lub poziomo czerwonym lub niebieskim atramentem. Czasami brak kreślenia. Wydrukowano na papierze średnim, niegumowanym, bez ząbkowania. Ze zbioru E. Andrews, USA.

Eagle in Wreath issue. From May 1st to Aug. 9th, 1924 introduced to use. Proofs of the Poczta Polska first issue in new currency. Part of them were printed in form of 2 different values in vertical configuration of proofs with notprinted (blanked) field between. They were crossed out by a vertical or horizontal red or blue line. Some of them stayed without any line. Proofs were imperforated and printed on un-gummed mid thickness paper sheets. From the collection of E. Andrews, USA.


Jesteś tutaj: START | GALERIA | Polskie klejnoty filatelistyczne | Znaczki pocztowe