Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polska cenzura korespondencji telegraficznej w latach 1918 - 1922, cz.1

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r.,  skomplikowana sytuacja polityczna i militarna spowodowała konieczność wprowadzenia cenzury korespondencji, w tym także korespondencji telegraficznej. Rozkazem Sztabu Generalnego z dnia 25 listopada 1918 r. telegraf oddany został

Czytaj więcej...

Przykłady cenzury korespondencji wysyłanej za granicę z obszaru Generalnego Gubernatorstwa

Cenzura korespondencji jest znaną od wieków formą ograniczania praw obywatelskich. Powszechne jest jej stosowanie m.in. w czasie wojny, okupacji, bądź w okresie tworzenia struktur państwa po odzyskaniu niepodległości, czy też budowania nowego systemu społeczno-ekonomicznego powstałego w wyniku rewolucji.

Czytaj więcej...

Odręczne kasowanie znaczków i stemple prowizoryczne na korespondencji z ziem wschodnich w latach 1919-1921

Na początku 1919 r. po wycofaniu armii niemieckiej do Prus Wschodnich między wojskami polskimi i rosyjskimi pozostała „ziemia niczyja”, do której zarówno Polacy, jak i Rosjanie rościli pretensje. Polacy 9 lutego 1919 r. zajęli linię kolejową do Baranowicz i parli w kierunku na Pińsk. Rosjanie wysunęli się ze swych baz w Mińsku i Wilnie.

Czytaj więcej...

Austriackie stemple dopłaty na terenie Galicji

Znany filatelista Pan Janusz Manterys udostępnił nam do publikacji na stronie i-KFu swoją prezentację omawiającą zagadnienie dotyczące austriackich stempli dopłaty używanych na terenie Galicji. Prezentacja ta była przedstawiona przez tego znanego filatelistę, członka PAF, na powiedzeniu Polskiej Akademii Filatelistyki, które miało miejsce w Ciechocinku w 2010 roku.

Czytaj więcej...

Ślady działalności Komisji Werbunkowej do Legionów Polskich na terenie powiatu garwolińskiego w materiale pocztowym

Na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku, w wyniku ofensywy wojska niemiecko-austriackie wyparły Rosjan z terenu Królestwa Polskiego. Niemcy i Austria podzieliły pomiędzy siebie zdobyty obszar. Niemcy w swojej strefie okupacyjnej w dniu 24.08.1915 utworzyli Generał Gubernatorstwo Warszawskie w którym znalazł się m.in. powiat garwoliński. 

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: START | Historia poczty