E. E. Foerchtegott - naczelnik Głównej Poczty Polowej III

Przedstawiamy kolejną prezentację stanowiącą ilustrację wykładu w czasie XXIV Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki, która odbyła się w dniach 2-4.06.2017 roku w Ciechocinku. Przebiegała ona pod hasłem POLSKIE POCZTY WOJSKOWE. Wykłady przedstawione w czasie 1. sesji,

nawiązywały bezpośrednio do tematu konferencji. Pozostałe wykłady dotyczyły tematyki badawczej realizowanej przez ich autorów.
Zapraszam do zapoznania się wystąpieniem Kolegi Andrzeja Baranowskiego z Okręgu Lubelskiego. Wkrótce kolejny materiał.