Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Literatura filatelistyczna - wydawnictwa książkowe

Spis treści:
1. Podręczniki i poradniki
2. Encyklopedie i leksykony
3. Eseje i wydawnictwa popularyzatorskie
4. Filatelistyka tematyczna
5. Wydawnictwa specjalistyczne
6. Historia poczty
7. Albumy

Podręczniki i poradniki

 1. Budkowski B., Cichocki E., Kapkowski Jacek, Krawczyk E., Myślicki Andrzej, Perzyński Maciej, 1973. Badania znaków pocztowych, Biblioteka szkoleniowa PZF, 93 str.
 2. Groer Maria, 1975. Filatelistyka praktyczna, Krajowa Agencja Wydawnicza, 151 str.
 3. Jakucewicz Stefan, 1987. Wytwarzanie znaczków i całostek pocztowych cz. I, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 3, MAW, 32 str.
 4. Jakucewicz Stefan, 1987. Wytwarzanie znaczków i całostek pocztowych cz. II, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 4, MAW, 32 str.
 5. Jakucewicz Stefan, 1988. Konserwacja i przechowywanie zbiorów filatelistycznych, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 9, MAW, 16 str.
 6. Jakucewicz Stefan, 1988. Techniki drukowania znaczków pocztowych, Wyd. Literackie, 328 str.
 7. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2002. Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999, Wydawnictwo „U Marka”, 952pp.
 8. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2009. Taryfikator i cennik opłat poczty polskiej w latach 1949-2009, Wydawnictwo „U Marka”, 516pp.
 9. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2013. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-2005, T.IV, 1995-2005, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo „Mirabel”, 457pp.
 10. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2015. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-2005, T.III, 1965-1994, wyd. II rozszerz., Wydawnictwo „Stanisław Fołta”, 640pp.
 11. Nowy Tadeusz, 1960. Poradnik młodego filatelisty, Ruch, 64 str.
 12. Piętka Zbigniew, 1987. Jak badać znaczki pocztowe. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 1, MAW, 32 str.
 13. Piętka Zbigniew, 1988. Jak badać znaczki pocztowe, cz. II. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 7, MAW, 32 str.
 14. Piętka Zbigniew, 1988. Jak badać znaczki pocztowe, cz. III. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 8, MAW, 32 str.
 15. Wiatrowski Zdzisław, 1988. Filatelistyka wśród dzieci i młodzieży, MAW, 160pp.
 16. Wiatrowski Zdzisław, Drzewiecki Przemysław, 2008, Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF, Zarząd Okręgu PZF w Bydgoszczy.
 17. Zaprzał Mieczysław, 1956. Filatelistyka w teorii i praktyce, Biuro Wydawnicze Ruch, 143 str.

początek strony

Encyklopedie i leksykony

 1. Mackay James, 2007, Encyklopedia znaczków pocztowych, Wyd. Belonna, 256 str.
 2. Praca zbiorowa, 1992. Mini encyklopedia - filatelistyka, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, 172 str.
 3. Praca zbiorowa, 1993. Encyklopedia filatelistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 670 str.

początek strony

Eseje i wydawnictwa popularyzatorskie

 1. Goszczyński Włodzimierz, 1968. Jak zostać filatelistą, Agencja Wydawnicza Ruch, 100 str.
 2. Goszczyński Włodzimierz, 1977. Vademecum filatelisty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 290 str.
 3. Goszczyński Włodzimierz, 1990. Filatelistyka współczesna, Wyd. Libra, 476 str.
 4. Gross Otton, Gryżewski Kazimierz, 1987. Podróże w świecie znaczków, Wyd. Glob, 451 str.
 5. Karłowicz Edward, 1974. 500 zagadek filatelistycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 231 str.
 6. Mauritius Antigua, 1984. Notatnik kolekcjonera, Krajowa Agencja Wydawnicza, 238 str.
 7. Jakubowicz Michał, Grodecki Tadeusz, 1960. Znaczek bawi, uczy, kształci, Biuro Wydawniczo-Propagandowe "Ruch", 213 str.
 8. Salwa Jeremiasz, 1968. Filatelistyka mój konik, Wydawnictwo Harcerskie, 86 str.
 9. Tokar J., 2016. Kalejdoskop filatelistyczny czyli dla każdego coś ciekawego, część I., Fischer, 213 str.
 10. Wierzbowska Janina, Piwowarczyk Andrzej, 1966. Jarmark znaczków polskich, Nasza Księgarnia, 222 str.
 11. Praca zbiorowa, 1962. Znaczek uczy, bawi, kształci, Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 213 str.

początek strony

Filatelistyka tematyczna

 1. Bura Fabian, 1971. Sport na polskich znakach pocztowych, Wyd. Ruch, 49 str.
 2. Bura Fabian, 1976. Polska Kronika Olimpijska w filatelistyce, KAW, 143 str.
 3. Czernik Mieczysław, 1973. Tematyka kopernikowska w filatelistyce, AW RSW, 136 str.
 4. Duda Jerzy, 2012. Czy Pan Bóg lubi znaczki? Motywy chrześcijańskie na znaczkach pocztowych wydanych do lat 30. XX wieku, Vandre, 28 str.
 5. Groer Maria, 1964. Zwierzęta na znaczkach pocztowych, AW Ruch, 267 str.
 6. Kurczyński Antoni, 1992. Filatelistyka tematyczna, Wyd. WKiŁ, 231 str.
 7. Puchniarski Roman, 1979. Mikołaj Kopernik w filatelistyce, KAW, 106 str.
 8. Rudziński Cezary, 1956. Muzyka jako temat w filatelistyce, Biblioteka Filatelisty, 88 str.
 9. Rudziński Cezary, 1980. Malarstwo i grafika w filatelistyce polskiej, KAW, 183 str.
 10. Zabilski Lesław, 1963. Czerwony Krzyż w filatelistyce, Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 133 str.

początek strony

Wydawnictwa specjalistyczne

 1. Auleytner Julian, 2010. Obieg pocztowy wydania, PP/GGW 1918/19, PAF, 68 str.
 2. Barański S., Falkowski J., 1993. Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej, Warszawa, 192 str.
 3. Berek J., 1968. Poczta polowa legionów, PZF w W. Brytanii, Londyn, 92 str.
 4. Brzozowski Bronisław, 1986., Stemple pocztowe Wielkopolski i Pomorza w latach 1919-1939, ZG PZF, 352 str.
 5. Dudziński Jan, 1937. Poczta polowa legionów - rys historyczny z ilustracjami, reprint, 1988, Wydawnictwo Literackie, 7 str.
 6. Hampel Tadeusz, 1959. Polskie frankatury mechaniczne. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.2, Agencja Wydawnicza Ruch, 96 str.
 7. Hampel Tadeusz., 1992. Polskie frankatury mechaniczne, Wyd. PZF Łódź, 238 str.
 8. Janik Zygmunt, 1998. Krajowe czasopisma filatelistyczne, Biblioteczka Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego, PZF Okręg Warszawski, 102 str.
 9. Jeziorkowski Andrzej, 2003. Grafika i rysunek, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 36 str.
 10. Okoniewski Bogdan, 1986. Wielkopolanie na polskich znaczkach pocztowych, Wielkopolskie Tow. Kulturalne, 58 str.
 11. Perzyński Maciej, 1971. Fałszerstwa znaczków polskich. Problemy teoretyczne, wskazówki praktyczne, informacje i ciekawostki, Agencja Wydawnicza Ruch, 48 str.
 12. Perzyński Maciej, Kapkowski J., 1975. Fałszerstwa znaczków pocztowych PRL, KAW, 61 str.
 13. Wiatrowski Zdzisław,1998. Fałszerstwa nadruków lubelskich 1918-1919. Biblioteczka Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego, PZF Okręg Warszawski, 22 str.
 14. Wiatrowski Zdzisław, 2002. Myśli i działania filatelistyczne, PZF-PA, 232 str.
 15. Wysocka Barbara, 2007. Rytownicy polskich znaczków pocztowych, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 42 str.
 16. Praca zbiorowa, 1968. Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Kraków, 240 str.

początek strony

Historia poczty

 1. Auleytner Julian, 2009. Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920, WSP TWP, 168 str.
 2. Auleytner Julian, 2013. Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920, Dom Wydawniczy Elipsa, 300 str.
 3. Auleytner Julian, 2016. Poczta w Wielkopolsce, 1919-1920, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, 324 str.
 4. Auleytner Julian, 2017. Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera w latach 1917-1920, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, 284 str.
 5. Bobowski Kazimierz, 1997. Poczta dolnośląska od zarania dziejów, Silesia, 168 str.
 6. Bojanowicz Mirosław Artur, 1993 (repr.). Królestwo Polskie. Polska nr 1 na tle historii poczty, Dyrekcja Okręgu STR. w Poznaniu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 170 str.
 7. Borcz Zuzanna, 1992. Polskie poczty, Wyd. Ossolineum, 200 str.
 8. Czernik Mieczysław, 1987. Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 718 str.
 9. Dudziński Jan, Żółkiewski Stanisław, 1972. Organizacja poczt okupacyjnych na ziemiach polskich 1914-1918, Monografia historyczno-filatelistyczna, Agencja Wydawnicza Ruch, 104 str.
 10. Drzewiecki P., 2003. Poczta Ukrainy Zachodniej 1918-1919, Wyd. Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 8pp.
 11. Drzewiecki P., 2009. polowe i Polskie poczty cenzura korespondencji w 1939 roku, 130pp.
 12. Drzewiecki P., 2011. Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno-pocztowej, 160pp.
 13. Drzewiecki P., 2012. Rozrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950, Tułacze losy uchodźców polskich z ZSRR oparte na dokumentacji historyczno-pocztowej, 112pp.
 14. Gryżewski Tadeusz, 1966. Harcerska poczta polowa powstania warszawskiego 1944: monografia historyczno-filatelistyczna, Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.8, Agencja Wydawnicza Ruch, 73 str.
 15. Kapkowski Jacek, 1976. Pierwsze znaczki okolicznościowe PRL, KAW, 48 str.
 16. Karwacki Antoni (red.), 1993. Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce, Dyrekcja Okręgu STR. w Poznaniu, 251 str.
 17. Koput Janusz, Stadnik Stanisław, 2000. Znaki pocztowe Lublina do 1952r. Rys historyczny, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Atlantis", 232 str.
 18. Kowolik Wilhelm, 201X. 150 lat poczty w Zabrzu, Narodowa Oficyna Śląska, 94 str.
 19. Kurczyński Antoni, 2016. Poczty polskie w Warszawie do 1918 roku, MPiT, 480 str.
 20. Lenartowicz K., 1924. Historia Polskiej Królewskiej Poczty w Gdańsku od roku 1654 do roku 1793, Gdańsk, 72pp.
 21. Lesman Władysław, 1916. Znaki pocztowe Polski (z notatek starego filatelisty), reprint 1987, Wydawnictwo Literackie, 16 str.
 22. Manterys Zofia, (red.), 1958. 400 lat Poczty Polskiej, Wyd. Komunikacyjne, 399 str.
 23. Manterys Janusz, 2002. Poczta na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku. Stemple pocztowe i cenzury. Tow. Słowaków w Polsce, 175 str.
 24. Manterys Janusz, 2015. Austro-węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I wojny światowe, 312 str.
 25. Manterys J., 2018. Wojny o granice Polski. Poczty polowe 1919-1922, 220pp.
 26. Matusik Przemysław, 1998. Poczta poznańska 1918-1920. Trudne początki, Dyrekcja Okręgu STR. w Poznaniu, 86 str.
 27. Mikołajczyk Witold, 2018. Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana, Gm. Bojanowo, 312pp.
 28. Mikstein Stanisław, 1937. Pieczęcie pocztowe na ziemiach polskich w XVIII wieku (1762-1800), Biblioteka Czasopisma Filatelistycznego "Ikaros", reprint 1987, 130 str.
 29. Mikulski Zbigniew, 2010. 150 lat polskiego znaczka pocztowego, Poczta Polska S.A., 60 str.
 30. Myślicki Andrzej, (red.), 1981. Poczta Polska w 1944 roku, KAW, 304 str.
 31. Neubauer J., 2004. Zarys historii poczty w Tczewie do 1945 roku, [w:] Neubaer J., Buczek B., Białas J., Zarys historii poczty w Tczewie do 1945 roku i Historia Koła PZF nr 5 w Tczewie. Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 1-46.
 32. Olchowik Jan, 2009. Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku, Zarząd Oddziału PZF, 181 str.Ośródka Leszek, 2017. Historia poczty w Łodzi 1824-1918, 370 str.
 33. Ośródka L., 2017. Historia poczty w Łodzi, 1824-1918. Album znaków pocztowych stosowanych w placówkach pocztowych do 1918 roku. The History of Post in Lodz, 1824-1918. The Album of Postal stamps used in Lodz Post Offices until 1918., 370str.
 34. Perzyński Maciej, 1975. Historyczny rozwój urządzeń pocztowych w Polsce od X do XVIII wieku w krótkim zarysie, PZF Okręg Warszawski, 25 str.
 35. Piekarz Lucjan, (red.), 1968. Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 240 str.
 36. Polański Włodzimierz, 1922. Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku, Kraków-Genewa, reprint 1990 Dyr. Gen. PPTT, MPiT, PZF, 91 str.
 37. Polański Włodzimierz, 1925. Jak przewożono pocztę polską: szkic historyczny z ilustracjami, reprint Wydawnictwo Literackie, 1985, 116 str.
 38. Polański Włodzimierz, 1938. Trąbki i sygnały pocztowe: szkic historyczny z ilustracjami, reprint Wydawnictwo Literackie, 1986, 15 str.
 39. Polański Włodzimierz, Rachmanow Włodzimierz, 1935. Marki i stemple pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku, Dyrekcja Okręgu STR. w Poznaniu, wyd. 1993.
 40. Putkiewicz A., (red.), 2008. Poczta Polska - wydanie specjalne 2008, STR., 54 str.
 41. Rosina Ryszard, Białek Henryk, Boguń Walenty, 1977. Filatelistyka w łódzkiem, PZF Okręg Łódzki, 398 str.
 42. Schmutz Lesław, Sztaba Kazimierz, 2009. Znaczki wydania "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (nr kat. Fi: 6-16), 156 str.
 43. Skibniewski Mirosław, 2016. Poczta w Gdyni. Od dyliżansu do ambulansu, Oficyna Verbi Causa, Gdynia, 143 str.
 44. Śnieżko Aleksander, 1963. Polska prasa filatelistyczna 1891-1902. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej PZF, tom 6, Warszawa, Agencja Wydawnicza Ruch, 152 str.
 45. Śnieżko Aleksander, 1964. Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku - zarys historyczny, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 138 str.
 46. Śnieżko Aleksander, 1965. Poczta miejska miasta st. Warszawy, 1915-1918, Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.7, Agencja Wydawnicza Ruch, 142 str.
 47. Tokar J., 2015. Polskie Militaria z okresu II wojny światowej, Fischer, 142 str.
 48. Torz Gerhard, 2005. Znaczki pocztowe, stemple i materiały propagandowe z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, Wyd. Muzeum Śląska Opolskiego, 28 str.
 49. Urbanek Jan, 2018. Rozwój Sieci usług pocztowych oraz telegraficznych do roku 1920 w Poznaniu. Katalog znaków pocztowych i telegraficznych stosowanych w poznańskich urzędach pocztowych, Wyd. Miejskie Posnania, 367pp.
 50. Vogels H., 2018. Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsk, Stemple ręczne, formularze, druki i nalepki. T.IV, 7986pp.
 51. Wincewicz Tadeusz, 1988. Znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku, Wyd. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 40pp.
 52. Zbierski Marek, 2003. Polskie taryfy pocztowe 1918-1939. Zbiór tabel i dokumentów, Poznań, 568 str.
 53. Zimowski Lech, 1972. Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, WKŁ, 528 str.
 54. Żółkiewski Stanisław, 1958. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 1: Koperty i sekretniki pocztowe. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.1, Agencja Wydawnicza Ruch, 117 str.
 55. Żółkiewski Stanisław, 1960. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 2: Karty pocztowe 1918-1939. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.3, Agencja Wydawnicza Ruch, 292 str.
 56. Żółkiewski Stanisław, 1961. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 3: Karty pocztowe 1939-1961. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.4, Agencja Wydawnicza Ruch, 207 str.
 57. Praca zbiorowa, 1994. Poczta i filatelistyka w Toruniu, Wydawnictwo Aszdak, 187 str.
 58. Praca zbiorowa, 1997. Historia poczty i filatelistyki w Bielsku i Białej, Poczta Polska, 155 str.

początek strony

Albumy

 1. Alef-Bolkowiak Gustaw, 1972. Na frontach antyhitlerowskiej wojny. Album znaczków pocztowych, Agencja Wydawnicza Ruch, 291 str.
 2. Kłoda-Dębska Agnieszka, (ed.), 2011. Polish Stamps Design, Poczta Polska S.A., 199 str.

początek strony

Jesteś tutaj: START | Wydawnictwa książkowe