Łódzkie prowizorium dopłat z lat 90-tych XX w. - kolejna kartka pocztowa

Przedstawiamy kolejną prezentację z tegorocznej 26. konferencji naukowej PAF w czasie której wygłoszono kilkanaście interesujących wykładów. Tematyka szeregu wykładów tradycyjnie nawiązywała do tematu konferencji, jednak były i takie wystąpienia, które odbiegały od niego.

Prezentujemy dzisiaj wykład Kolegi Daniela Modnickiego z Okręgu Łódzkiego. Tytuł wystąpienia "Łódzkie prowizorium dopłat” z lat 90-tych XX w. - kolejna kartka pocztowa".
Zapraszamy.