Lista publikacji dla: LEWOŃSKI-HOSTA Marek
(22 poz.)
Lewoński-Hosta Marek, Bardzo rzadkie odmiany znaczka 20 fenigów i użycia go do przedruków PP/GGW wykonane na znaczkach z druku tzw. "pokojowego" cz. II, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2006, nr 11, s. 17-19
Lewoński-Hosta Marek, Odmiany barwy, papieru i gumy dla znaczków 1175-76 serii "Polskie Ziemie Północne III", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 2, s. 71-72
Lewoński-Hosta Marek, Klasyfikacja i określenie nowych metod badań nadruków GGW dla znaczków serii "przedrukowej" POCZTA POLSKA/GEN.GOUV.WARSCHAU, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 3, s. 117-121
Lewoński-Hosta Marek, Niekatalogowana odmiana znaczka serii Poczta Polska/Gen. Gouv. Warschau o nominale 3f, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 4, s. 160
Lewoński-Hosta Marek, Znaczek II wydania prowizorycznego Poczta Polska/Gen. Gouv. Warschau o wartości 10f oznaczony w katalogu Fischera jako 10IIb, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2007, nr 5, s. 220-221
Lewoński-Hosta Marek, Niekatalogowany nadruk odwrócony znaczka o nominale 40f z pierwszej formy wydania PP/GGW z grudnia 1918 roku, oraz nadruk podwójny na znaczku o nominale 10f z błędem B9 z drugiej formy wydania PP/GGW ze stycznia 1919 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 2, s. 71-72
Lewoński-Hosta Marek, Błędy i usterki wydania prowizorycznego PP/GGW 6-16 - odmienny krój trzcionki litery "s" wyrazu "Polska" na znaczku Fi 8 drugiej formy IIB, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2008, nr 3, s. 122-123
Lewoński-Hosta Marek, Czytelnicy piszą, Filatelista, 2009, nr 1(1035), s. 40
Lewoński-Hosta Marek, Nadruk "Poczta Polska" na znaczku "Russich Polen" określony w katalogu jako 7f, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2009, nr 12, s. 544-546
Lewoński-Hosta Marek, Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920. Recenzja, Filatelista, 2010, nr 1(1047), s. 32
Lewoński-Hosta Marek, Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczypospolitej 1918-1920, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 2, s. 93
Lewoński-Hosta Marek, Znaczki wydania PP/GGW na przekazach pocztowych - skartach, listach zwykłych, poleconych i wartościowych w okresie 1918-1919r. - część 1, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 3, s. 111-112
Lewoński-Hosta Marek, Powtarzalne usterki znaczków wydania krakowskiego z IVA i IVB litograficznej formy przedrukowej, Filatelista, 2010, nr 4(1050), s. 178-181
Lewoński-Hosta Marek, Znaczki wydania PP/GGW na przekazach pocztowych - skartach, listach zwykłych, poleconych i wartościowych w okresie 1918-1919r. - część 2, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 5, s. 212-213
Lewoński-Hosta Marek, Cztery typy stempli prowizorycznych stosowanych w Suwałkach w latach 1919-1920, Filatelista, 2010, nr 5(1051), s. 234-235
Lewoński-Hosta Marek, Rarytasy poczt obozowych, Filatelista, 2010, nr 10(1056), s. 522-523
Lewoński-Hosta Marek, Koniec wydania warszawskiego Fi 6-16 (PP/GGW). Nastała nowa era wydania łódzkiego!, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2010, nr 11, s. 495-496
Lewoński-Hosta Marek, Odmiany znaczków z I formy wydania krakowskiego, Filatelista, 2010, nr 11(1057), s. 568-569
Lewoński-Hosta Marek, Znaczek o nominale 10 fen. II formy z drugiego wydania prowizorycznego z grudnia 1918 roku, Filatelista, 2012, nr 3(1073), s. 110-111
Lewoński-Hosta Marek, Klasyfikacja i odmiany nadruków dla znaczków Fi 6 drugiej formy - podział na druk pokojowy i wojenny, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 4, s. 172-174
Lewoński-Hosta Marek, Znaczek o nominale 40 fenigów drugiej formy, drugiego prowizorycznego wydania tzw. PP/GGW Fi 15, jego odmiany i podział na druk "pokojowy - x" i "wojenny -y", Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 6, s. 250-252
Lewoński-Hosta Marek, Znaczek o nominale 5 fen. z II formy z drugiego wydania prowizorycznego ze stycznia 1919 roku, Przegląd Filatelistyczny (Fischer), 2013, nr 8, s. 352-354

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.