Biuletyn Informacyjny Klubu Marynistów,  rok 1996, numer 5

Hejmowski Klemens Słowo wstępne1
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Stocznia północna im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku2-3
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Stocznia „Wisła” w Gdańsku3-4
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Stocznia Szczecińska4-9
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Stocznie remontowe10-13
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Centrala Handlu Zagranicznego „Centromor”13-14
Hejmowski Klemens Polski przemysł okrętowy. Polski rejestr statków w gdańsku14-15
Przybyła Roman XX Wyprawa arktyczna na stację im. H. Arctowskiego16-18
Przybyła Roman Dwa bieguny w jednym roku '9519
Hejmowski Klemens Jeszcze o pośrednictwie pocztowym s/s „Aleksandra”20
Hejmowski Klemens XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Warszawa '95”21
Hejmowski Klemens VI Trójstronna Wystawa Filatelistyczna „Gdańsk-Olsztyn-Białystok”22
Hejmowski Klemens 70 Rocznica miasta Gdyni23
Hejmowski Klemens „Iskrą” dookoła świata24-25
Datowniki '95, '9626
Stoczniowe frankatury mechaniczne27
Obrębski Czesław Podwodne aparaty mieszkalne28

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.