Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1966, numer 1(1)

Tompowski T. Słowo wstępne3
Cel i zadania Klubu4-5
Rozmaitości5-6
Komunikaty7-8
Informacja o Pocztach Okrętowych9
Spis adresów i zainteresowań członków Klubu Marynistów10-19

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.