Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1968, numer 3(3)

Spis treści4
Redakcja Informacja5
Od Redakcji6-8
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Tematica - Poznań 689
Międzynarodowe Spotkanie Filatelistów Tematyków10
II Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Marynistów PZF10
Zarząd Klubu Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Spotkania Członków Klubu Marynistów11-14
Redakcja , Baumberger Tadeusz Przewodnik do systematyki statków w tematycznych zbiorach filatelistycznych Statki morskie15-21
Grabarczyk Józef Polskie Agencje Pocztowe na statkach floty handlowej i okrętach wojennych22-26
Polskie Agencje Pocztowe na statkach handlowej i pasażerskich – okres powojenny27-28
Grabarczyk Józef Poczta atomowego statku Savannah29
Grabarczyk Józef Uwagi30
Grzegorz Zbigniew, Redakcja Sprostowanie31
Cwynar Jan Zakupiliśmy nowy statek pasażerski32
Komunikaty Klubu Marynistów33
Od Redakcji33
Nowaczyński Aleksy, S. C. Kasowniki okolicznościowe o tematyce marynistycznej34-35
Wiecki Aleksander Kasowniki okolicznościowe o tematyce marynistycznej35
Z życia Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Filatelistów36-42
Poczta Okrętowa37-39
Odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa Stutthof39-40
Spis adresów i zainteresowań członków Klubu Marynistów c. d.43-45
Zmiany poprzednio opublikowanych spisów adresów46
Terminarz spotkań wymiennych w Kołach PZF, których członkowie należą do Klubu Marynistów47-48
Ogłoszenia49-50
Ankieta – Zgłoszenie51

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.