Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1969, numer 5(5)

Spis treści3
Górnicki Łukasz Cytat z 1566 r.4
Sękowski Aleksander Marynistyka okresu klasycznego5-21
Baumberger Tadeusz Pochwała pięknej książki22-25
Redakcja , Cwynar Jan Poczta jeziora Gorzkiego26-34
Navicula35-41
Sękowski Aleksander Polonica marynistyczne42-47
Kuszewski Józef Królewska Komisja Morska48-51
Z życia Gdańskiego Oddziału PZF52-61
Ożga Stefan Wystawa Filatelistyczna w Gdyni53-54
Ożga Stefan Elbląg. 75 rocznica Polskiej Filatelistyki54-55
Ożga Stefan Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Militaria 68” w Bydgoszczy56-57
Wystawa Filatelistyczna „Leningrad -Gdańsk”58-61
Datowniki okolicznikowe i nakładki wirnikowe62-63
Komunikat64
Listy do Redakcji65-67
Od Redakcji68-76
Ogłoszenia77
Sprostowanie77
Piszą o nas78-79
Ankieta - zgłoszenie80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.