Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1969, numer 6(6)

Spis treści3
Jeryś Czesław III Ogólnopolskie spotkanie4-10
Kuszewski Józef, Krawczyk Eugeniusz Żuraw Gdański na znakach pocztowych11-26
Redakcja , Baumberger Tadeusz Okręty wojenne27-42
Iżycki Andrzej, Redakcja Statki żaglowe43-53
Navicula54-57
Pańka Jan Polonica marynistyczne58-60
Grabarczyk Józef, Kolanda Feliks Poczty okrętowe60-64
Sękowski Aleksander, Baumberger Tadeusz Jeszcze o poczcie jeziora Gorzkiego65-69
Grzegorz Zbigniew A może jednak „PADUA”70-72
Rozmaitości marynistyczne73-82
Szalow Zbigniew Lodołamacz „OB” na stemplach stacji polarnej „Bellingshausen”73-74
Paul Henryk Znaki taktyczne US Navy74-75
Grzegorz Zbigniew Historyczne żaglowce i statki wyspy Norfolk75-77
Danielski Stefan Framexphil77-78
Grabarczyk Józef, Kolan F. Poszukiwania USS „Scorpion”78
Grabarczyk Józef S/S „Pułaski” - pływającym hotelem79
„Winety”79-80
Redakcja Nalepki Pana „Prezydenta”80-82
Z kart Historii filatelistyki wybrzeża Gdańskiego83-86
Cwynar Jan Wystawa zbiorów87
Ożga Stefan Z życia Gdańskiego Oddziału PZF88-89
Zarząd Klubu Marynistów Z działalności Klubu Marynistów90-91
Redakcja Do Redakcji i od Redakcji92-93
Ogłoszenia93
OK Piszą o nas94-96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.