Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1969, numer 7(7)

Spis treści3
25 – lecie PRL5-7
Głowiński Stanisław Datowniki Polskich Urzędów Pocztowych. Wolne Miasto Gdańsk8-30
Grzegorz Zbigniew Statki badawcze Antarktydy31-35
Grzegorz Zbigniew „Kruzenstern” to jednak dawna „Padua”36-37
Polonica marynistyczne38
Navicula39-42
Rozmaitości marynistyczne43
Grzegorz Zbigniew Na kanwie działu „Rozmaitości Marynistyczne”43-46
Grabarczyk Józef Poczta plażowa46-49
Bezpłatna przesyłka Czerwonej Planety49-50
Danielski Stefan Znaki taktyczne US Navy50-51
Rocznica odkrycia Antarktydy51
Flota rzeczna ZSRR52-53
Pływająca wystawa na „Baszkirii”53
Wikingowie54
Dzieżniew i Bering55
TO Z życia Gdańskiego Oddziału PZF56-58
Jeryś Czesław Z działalności Klubu Marynistów59-68
Informacja z III Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Marynistów PZF69-74
Uchwała III Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Marynistów PZF74-75
Biuletyn na wystawach filatelistycznych76-78
Hejmowski Klemens Do Redakcji i od Redakcji79-81
Redakcja Sprostowanie81
Ogłoszenia82
Piszą o nas83-85

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.