Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1970, numer 8(8)

Spis treści3
Jeryś Czesław 25 – lecie wyzwolenia wybrzeża5-7
Sękowski Aleksander O niemieckich pocztach okrętowych8-28
Polonica marynistyczne29-35
Pańka Jan Pomnik zatopionych okrętów w Sewastopolu29-31
Pańka Jan 25 – rocznica Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej31-32
Jeryś Czesław Kazimierz Pułaski32-33
Baumberger Tadeusz Od Redakcji33
Pańka Jan Wystawa filatelistyczna w Wielkiej Brytanii34
Pańka Jan Gdynia America Shyping Lines /London? LTD.34-35
Pańka Jan Prom Ystad35
Navicula36-44
Jeryś Czesław Jeszcze raz o poczcie Jeziora Gorzkiego45-47
Baumberger Tadeusz, Rutkowski Jerzy A. Od Redakcji48-49
Redakcja Vademecum marynisty50-58
Rozmaitości marynistyczne59
A.J. Leonid Teliga – 28.000 mil na S/Y Opty59-60
Jeryś Czesław Kasowniki stacji badawczych Antarktydy60
A.J. Fregata „Herkules”61
Podwodna poczta Republiki Hiszpańskiej62
A.J. 100 – lecie Związku Pocztowego Północ62-63
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF64-79
Z działalności Klubu Marynistów80-84
Do Redakcji i od Redakcji85-86
Pisali o nas87-90
Ankieta - zgłoszenie91

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.