Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1970, numer 9(9)

Spis treści3
Kościelniak Marian Poczta Polska w Gdańsku5-14
Sękowski Aleksander O niemieckich pocztach okrętowych15-28
Polonica marynistyczne29-32
Pańka Jan Kazimierz Pułaski29-30
Bernatt Stanisław Polskie znaczki marynistyczne w wydawnictwie angielskim31-32
Navicula33-36
Vademecum marynistyczne37-42
Rozmaitości marynistyczne43-65
Lipiński Mieczysław Jeszcze raz o znakach taktycznych US Navy43-47
Lipiński Mieczysław Nowy oryginalny temat: Piraci47-49
Perzyński Maciej, Redakcja Puck 1920 - przyczynek49-52
Jakucewicz Stefan Stemple Floty Wiślanej52-54
Hejmowski Klemens 100 rocznica urodzin admirała Gago Coutinho54-56
Sękowski Aleksander Nowiny ze Szwecji57-58
A.J. Wasa58-59
Bernatt Stanisław Przechwałki o korsarskich sukcesach60-61
Alain Gerbault61-62
Jeryś Czesław Hamburg – Japonia via Arktyka w 28 dni62-63
Jeryś Czesław Znaczki Kanału Sueskiego63-64
Jakucewicz Stefan Stemple Szczecińskiej Żeglugi Przybrzeżnej64-65
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF66-69
Z działalności Klubu Marynistów70-75
Redakcja IV Ogólnopolskie spotkanie członków Klubu Marynistów PZF70-71
Jeryś Czesław Sukces członków Klubu Marynistów PZF na pierwszej międzynarodowej wystawie znaczków o tematyce morskiej w Wielkiej Brytanii71-74
Zarząd Klubu Marynistów Śląska sekcja Klubu Marynistów75
50 – lecie Polskiego Szkolnictwa Morskiego75
Do Redakcji i od Redakcji76-81
Ogłoszenia82
Pisali o nas83-85

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.