Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1971, numer 10/11(10/11)

Spis treści5
Cwynar Jan Od „Batorego” do „Stefana Batorego”7-12
Kościelniak Marian, Redakcja Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 213-17
Głowiński Stanisław Stemple Poczty Morskiej NRD18-26
Iżycki Andrzej Flota sportowo - turystyczna27-33
Sękowski Aleksander Historia i sposób budowy zbioru marynistycznego34-43
Polonica marynistyczne44
Pańka Jan Miasta bliźniacze44-45
Pańka Jan Nowa frankatura mechaniczna Gdynia America Shipping Lines /London/ LTD45
Pańka Jan Compagnie „Charles Le Borgne”46
Pańka Jan M/S „Camilo Cienfuegos”46-47
Pańka Jan Pomnik zatopionych okrętów w Sewastopolu47
Jeryś Czesław Navicula48-51
Cwynar Jan Nachrichten nowości marynistyczne52-60
Cwynar Jan Vademecum marynisty61-65
Sękowski Aleksander, Redakcja Budapest'7166-73
Rozmaitości marynistyczne74
Jakucewicz Stefan Stempel Żeglugi Krakowskiej74
Jakucewicz Stefan Poczta Rzeczna z okazji nadodrzańskich dni przyjaćni Polsko - Niemieckiej75-76
Iżycki Andrzej Argentyna – pamięci walk wyzwoleńczych76-77
Sękowski Aleksander Marynistyczny zespół roboczy w NRF77-79
Iżycki Andrzej Poczta z jachtu79-80
Libionka Marian Francuskie wirnikowe datowniki okolicznikowe81-82
Z działalności Klubu Marynistów83-91
V Ogólnopolskie spotkanie członków Klubu Marynistów PZF83-85
Stachurski Bohdan Działalność sekcji Klubu Marynistów PZF w Szczecinie86-87
Dzień znaczka pocztowego87
XIV Wystawa Filatelistyczna w Łodzi87-88
1000000 TDW Stoczni w Gdyni88-89
999, 1000 i 1001 statek przemysłu okrętowego PRL89
Hejmowski Klemens 400 Rocznica wodowania galeonu „Smok”90-91
Pańka Jan Do Redakcji od Redakcji92-94
Pisali o nas95-96
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF97-103
Śmieszek Piotr Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu PZF97-98
Śmieszek Piotr Wystawa Filatelistyczna „Konstanta - Gdańsk”98-100
Śmieszek Piotr Obchody „Dnia Znaczka”100-101
Januszkiewicz Tadeusz Konkurs101-103

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.