Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1972, numer 12(12)

Spis treści2
Szmoń Stanisław Gen. Józef Rufin Rogala Wybicki 1747-18223-7
Ostemplowania marynistyczne na znaczkach opłaty pocztowej cesarstwa austiackiego, okresu klasycznego8-16
Nachrichten nowości marynistyczne17-24
Vademecum marynisty25-29
Rozmaitości marynistyczne30
Jakucewicz Stefan Słynne statki żaglowe Rosji30-32
Bernatt Stanisław Altonaer Museum32
Jakucewicz Stefan Poczta Jeziorowa33-34
A.J. Pommern35-36
Iżycki Andrzej Mayflower36-37
Jeryś Czesław Latarnie morskie37
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF38-44
Kuśpik Władysław Wystawa Filatelistyczna „Gdańsk - Constanta”38-39
Szmoń Stanisław Konkurs na datowniki rozstrzygnięty39-40
Szmoń Stanisław Półfinał „Maraton - 72”40-42
Szmoń Stanisław Kopernik i jego dzieło42-44
Jeryś Czesław Poczta okrętowa na OH „Kopernik”44
Z działalności Klubu Marynistów45
VI Ogólnopolskie spotkanie członków klubu45-46
Sekcja Klubu Marynistów w Poznaniu46
Do Redakcji od Redakcji47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.