Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1972, numer 13/14(13/14)

Spis treści2
Szmoń Stanisław Złoty jubileusz portu Gdyńskiego3-7
Pietrzak Kazimierz Porty morskie świata. Gdynia8-13
Latarnie morskie polskiego wybrzeża14
Hel14
Rozewie15-16
Kołobrzeg16-17
Jakucewicz Stefan Świnoujście17-18
Ostemplowania marynistyczne na znaczkach opłaty pocztowej cesarstwa austriackiego, okresu klasycznego19-28
Jeryś Czesław Marynistyka za drutami obozu29-35
Libionka Marian Marynistyka w filumenistyce36-39
Nachrichten nowości marynistyczne40-50
Vademecum filatelisty51-55
Rozmaitości marynistyczne56-74
Iżycki Andrzej 150 lecie odkrycia Antarktydy56-57
Grabarczyk Józef Flota wojenna ZSRR57-58
Jeryś Czesław Słynne okręty wojenne Rosji58-59
Sękowski Aleksander Polskie znaczki obiegowe „Statki żaglowe” wydań z lat 1963/6559-61
Jakucewicz Stefan „Przewieziono barką Grunwald”61-62
Marynarska korespondencja w zbiorze marynistycznym62-63
Jakucewicz Stefan Poczta Jeziorowa w Augustowie64-65
A.J. „Antoinette”66-67
A.J. „Carmen”67-68
A.J. „Cote d'Emeraude”68-69
Rosłonek Ryszard Z marynistyki Japońskiej69-70
Rosłonek Ryszard Morska latarnia Woroncowa w Odessie70-72
Iżycki Andrzej Bitwa pod Lepanto72-73
Iżycki Andrzej Kłopoty z flagami74
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF75
Kuśpik Władysław Wystawa Filatelistyczna „Gdańsk - Constanta”75-76
Kuśpik Władysław Światowa Wystawa Filatelistyczna „Polska 73”76-77
Truskolaska Maria Wystawa z okazji 50 – lecia ZSRR i doroczne spotkanie Gdańskich filatelistów77-9
Szmoń Stanisław 35 lecie ORP „Błyskawica”79
Kuśpik Władysław Międzynarodowy regulamin dla zbiorów tematycznych i zbiorów motywowych79-82
Kuśpik Władysław Informacja Komitetu Budowy Domu Filatelisty w Gdańsku82-3
Z działalności Klubu Marynistów84
VI Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Marynistów84-87
Głowiński Stanisław Warszawska Sekcja Klubu Marynistów87-88
Jakucewicz Stefan Marynistyka na II Krajowej Wystawie Znaczków Pocztowych Państw Socjalistycznych w Łodzi88-90
Osiągnięcia członków Klubu90
Redakcja Regulamin Klubu Marynistów PZF91-92
Bałandziuk Ryszard Do Redakcji, od Redakcji93-94
Redakcja Informacja o literaturze dla marynistów94-95

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.