Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1973, numer 15(15)

Spis treści3
Kuśpik Władysław Mikołaj Kopernik5-6
Sękowski Aleksander Austriackie ostemplowania morskie z lat 1871 - 19147-12
Kościelniak Marian Flota wojenna ZSRR na znaczkach pocztowych13-17
Nachrichten nowości marynistyczne18-27
Rozmaitości marynistyczne28-35
Truskolaska Maria Uczony żeglarz28-29
Wyprawa Siedowa29-30
Truskolaska Maria Rzadka całostka30-31
Ratajczak Antoni Datowniki31-32
Grabarczyk Józef 75 – lecie Linii Promowej33
Jeryś Czesław Statki Czechosłowackie33-35
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF36-42
Półfinał „Maratonu - 73”36-37
Konkurs gazetek ściennych37-38
Szmoń Stanisław Finał Maratonu Filatelistycznego38-39
Nasz dom39-40
Szmoń Stanisław Organizowanie bibliotek40-41
Szmoń Stanisław, Es - te Osiągnięcia filatelistów Okręgu41-42
Z działalności Klubu Marynistów43-53
Jeryś Czesław Sekcja Szczecińska43-45
Osiągnięcia członków Klubu45
Członkowie Klubu Marynistów46-53
Do Redakcji, od Redakcji54

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.