Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1973, numer 16/17(16/17)

Spis treści4
Redakcja Od Redakcji5-7
Hejmowski Klemens Polacy na morskich szlakach8-11
Czesnowicz Stanisław Z dziejów Stoczni im. Komuny Paryskiej e Gdyni12-16
Porty morskie świata. Gdynia17-35
Mikołajczyk Andrzej Jeszcze raz o latarniach morskich36-41
Nowości marynistyczne42-47
Rozmaitości marynistyczne48-65
Pietrzak Kazimierz Ku czci Jana Heweliusza48-49
Filatelistyczna dokumentacja rejsu kapitana K. Baranowskiego49-50
Jeryś Czesław „Clipper Race – 73” Polacy na szlaku herbacianych kliprów50-53
Ratajczak Antoni Pośrednictwo pocztowe na statku szkolnym WSM s/t „Łużyca”53-54
Sękowski Aleksander Lady McLeod54-57
Truskolaska Maria Dla uczczenia tegorocznego Dnia Floty ZSRR57-60
Truskolaska Maria Badacz polarny – Ernest Krenkel61-62
Pięciomasztowy żaglowiec Franse II63-64
Znaczek z sylwetką B-7664
Rozpoczęto przygotowania do wystawy64-65
Szmoń Stanisław 50 rejs ts/s „Stefana Batorego”65
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF66-71
Szmoń Stanisław Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze66-69
Spotkanie z kpt Krzysztofem Baranowskim w Elblągu70-71
Z działalności Klubu Marynistów72-76
VII Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Marynistów72-76
Adresy członków Zarządu Klubu i sekcji76
Do Redakcji, od Redakcji77

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.