Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1974, numer 18(18)

Spis treści4
Szmoń Stanisław 30 lecie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej5-7
Sękowski Aleksander Zbiory marynistyczne na Światowej Wystawie Filatelistycznej „Polska 73”8-18
Pietrzak Kazimierz Statki handlowe okresu II Wojny Światowej19-25
Truskolaska Maria Nowości marynistyczne26-34
Rozmaitości35
Sękowski Aleksander Hapag35-41
Truskolaska Maria Portret Fadieja F. Bellingahausena41-42
Truskolaska Maria Encyklopedia francuskiej poczty morskiej42
Truskolaska Maria Stacja „Ruskaja”43
Truskolaska Maria Potomnym ku pamięci43-44
Ratajczak Antoni Jeszcze raz o stemplach z okazji rejsu ts/s „Stefan Batory”44-45
Ratajczak Antoni 25 lecie Stoczni A. Warskiego45
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF46
Szmoń Stanisław Wokół budowy „Domu Filatelisty”46
Szmoń Stanisław Zacieśnienie kontaktów z Kuratorium47-48
Szmoń Stanisław Spotkanie z II Sekretarzem KW PZPR48
Szmoń Stanisław Przed półfinałem „Maratonu - 1974”49
Szmoń Stanisław Polska bandera na morzach i oceanach świata / w filatelistyce /49-50
Es-te „Mój pierwszy zbiór - 1974”50-51
Truskolaska Maria Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Marfil”51-53
Szmoń Stanisław Piszą o nas54-55
Do Redakcji, od Redakcji56-57

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.