Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1974, numer 19(19)

Spis treści4
Dzierżak Stanisław Operacja żagiel 19745-8
Pietrzak Kazimierz U progu 50 – lecia żeglarstwa polskiego9-14
Pietrzak Kazimierz Statki handlowe okresu II Wojny Światowej15-25
Sękowski Aleksander Poczta morska Indii Brytyjskich okresu dawniejszego27-42
Truskolaska Maria Nowości marynistyczne43-47
Rozmaitości47
Zmiana bandery i nazwy47
Truskolaska Maria Piewca morza47-48
Truskolaska Maria Dawne polinezyjskie Żaglowce48
Truskolaska Maria Hawr, śluza im. Franciszka I48-50
Jeryś Czesław Potomkowie buntowników z „Bounty” czerpią dochody z filatelistyki51-52
Truskolaska Maria Atomowe serce52-53
Dzierżak Stanisław Poczta okrętowa na „Janie Turlejskim”53-54
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF55-64
Truskolaska Maria Krajowa wystawa Filatelistyczna „Marfil”55-59
Powołanie do ZO PZF59
Wynagrodzenie sędziów60
Materiały do sądów konkursowych60-63
Cegiełki na budowę Domu Filatelisty w Gdańsku63-64
Z działalności Klubu Marynistów65
Jeryś Czesław Z działalności Sekcji Warszawskiej65-70
Maciejewicz Olgierd … i Sekcji Szczecińskiej70-73
Szmoń Stanisław Piszą o nas75-76
Do Redakcji, od Redakcji77

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.