Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1974, numer 20(20)

Spis treści4
Pietrzak Kazimierz Statki handlowe okresu II Wojny Światowej5-14
Sękowski Aleksander Poczta morska Indii Brytyjskich okresu dawniejszego15-32
Hejmowski Klemens Linia Sassnitz - Trelleborg33-42
Nowości marynistyczne43-48
Rozmaitości marynistyczne49
Czerwiński Julian Gdynia - Kopenhaga49-54
Grabarczyk Józef USS „Shangri – La” - CVA-3854-55
Ratajczak Antoni Wystawa filatelistyczna Szczecin – Ryga - Rostock56-57
Bernatt Stanisław „Smok” nie „Smok”57-58
Rejs „Zawiszy Czarnego”58
Inauguracja linii promowej Świnoujście - Ystad58-59
Poczta w beczce na kotwicy59
Libionka Marian Latarnie morskie w filumenistyce60-61
… i inne tematy61
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF63-66
Rusiniak Witold Lokalna Wystawa Młodzieżowa pt. „Mój pierwszy zbiór” Gdańsk 74”63-65
Węgrzyn Lucjan Posiedzenie Prezydium ZG PZF z udziałem Prezydium ZO66
Z działalności Klubu Marynistów67
Jeryś Czesław Rys historyczny67-74
Szmoń Stanisław VIII Spotkanie Członków Klubu74-82
Od Redakcji83

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.