Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1975, numer 22(22)

Spis treści0
Dzierżak Stanisław Marynarska filatelistyka1-10
Sękowski Aleksander Poczta morska Indii brytyjskich okresu dawniejszego11-26
Kuśpik Władysław Znaczki „Puck 10.II.1920”27
Sękowski Aleksander O znaczkach pocztowych USA28-38
Truskolaska Maria Nowości marynistyczne39-43
Rozmaitości marynistyczne44-58
Ratajczak Antoni „Paqueboty” z jachtów s/y „Copernikus” i s/y „Otago”44-47
Licznierski Hieronim Dokumentacja filatelistyczna z rejsu dookoła świata jachtu s/y „Zew Morza”48-53
Lebionka Marian Żaglowce w miniaturze rysunkowej...53-54
Ratajczak Antoni Poczta okrętowa „Skylaba”55-56
Ratajczak Antoni Jeszcze raz o m/s „Regina Maris”56
Licznierski Hieronim To i owo57-58
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF59-61
Szmoń Stanisław „Gdynia-75”59-60
Kuśpik Władysław Losowanie cegiełek na budowę Domu Filatelistów60-61
Kuśpik Władysław Odczyty, pogadanki na tematy filatelistyczne61
Kuśpik Władysław Aspiranci Sądów Konkursowych PZF61
Piszą o nas62
Redakcja Do redakcji, od Redakcji63-64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.