Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1975, numer 23(23)

Spis treści4
Grabarczyk Józef, Redakcja W 30 – lecie wyzwolenia Szczecina5-14
Pietrzak Kazimierz Gdynia w filatelistyce polskiej15-23
Sękowski Aleksander O znaczkach pocztowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej24-35
Sękowski Aleksander Poczta atolowa wysp Marshalla36-47
Kunkel Robert M., Licznierski Hieronim, Ratajczak Antoni Ostemplowanie z Operacji Żagiel - 7448-52
Rozmaitości53-56
25-lecie Zarządu Portu Szczecin53
Licznierski Hieronim Porty Polskie53
25-lecie Kombinatu Rybnego w Sassanitz54
Szmoń Stanisław Poczta okrętowa NRD54
Szmoń Stanisław Operacja Żagiel - 197654-55
Ratajczak Antoni III Exfilre - 7455-56
Szmoń Stanisław Z życia Okręgu Gdańskiego PZF: „Gdynia-75”57
Piszą o nas60
Komunikaty61-63

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.