Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1975, numer 24/25(24/25)

Spis treści5
Redakcja Drodzy Czytelnicy6-7
Sękowski Aleksander O znaczkach pocztowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej8-29
Głowiński Stanisław Holenderska poczta morska30-35
Sękowski Aleksander Poczta atolowa Wysp Marshalla36-46
Dzierżak Stanisław Sporty wodne na stemplach pocztowych Gdańskiej DOPiT w latach 1958-7447-52
Szmoń Stanisław Nowości marynistyczne53-60
Czesnowicz Stanisław J. S. del Cano - „Elcano”60-61
Rozmaitości marynistyczne61-81
Sękowski Aleksander Poczta pneumatyczna61-63
Hejmowski Klemens Berlińska Biała Flota63-65
Znaczki poczty okupacyjnej japońskiej marynarki wojennej66-69
Znaczki i całostki urzędowe admiralicji brytyjskiej69-70
Sękowski Aleksander Całostki prywatnej poczty Wells, Fargo Co. Dla Hawajów70-72
Szmoń Stanisław I znów odżyła historia72-74
Szmoń Stanisław Ekspedycja „Plankton III'74-75
H. P. Nadano z pokładu s/y „Zawisza Czarny”76-77
Ratajczak Antoni 25 – lecie Polskiej Żeglugi Morskiej77-78
Ratajczak Antoni Poczta statkowa s/t „Łużyca”78-79
Licznierski Hieronim Czeski żeglarz opłyną świat...79-80
St. B. Znaczki z motywami marynistycznymi80
Perzyński Maciej List z 1850 r.81
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF82-90
Szmoń Stanisław Na półmetku kadencji...82-86
Regulamin Wystawy Filatelistycznej Ziem Nadbałtyckich „Gdynia 50”86-90
Z działalności Klubu Marynistów: Regulamin Klubu Marynistów PZF91-93
Perzyński Maciej, Redakcja Do redakcji, od Redakcji94

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.