Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1976, numer 27(27)

Spis treści2
Jeryś Czesław Podniesienie bandery na M/s „Eegeniusz Kwiatkowski”3-4
Jeryś Czesław Zarys rozwoju gospodarczego Gdyni 1926-1976 (w 50-lecie miasta)5-29
Grabarczyk Józef Herb miasta Gdyni30-33
Es-te „Gdynia - 50”33
Krogulski Zbigniew Łączność portów morskich ambulansami w latach 1945-4634-42
Nowości marynistyczne44-46
Rozmaitości marynistyczne47-62
Lipiński Mieczysław Admirał Michial Adriaanszoen de Ruyter47-49
Nowa emisja znaczków Wysp kokosowych: statki oraz okręty49-51
Lipiński Mieczysław Z okazji ogłoszenia niepodległości51
Klima Jerzy B. Ciekawa seria duńskich znaczków51-52
Lipiński Mieczysław 35-lecie bitwy u przylądka Matapan52-53
Szmoń Stanisław W setną rocznicę urodzin W. A. Rusanowa53-55
Es-te Porto – miejscem Międzynarodowej Wystawy Tematycznej55-56
Rusiniak Witold Filatelistyka w harcerstwie56-60
Es-te „Operacja Żagiel 1976”61-62
Dyskusje, Polemiki, Wyjaśnienia63-67
Komorowski Jerzy Kilka słów o pieczęciach marynistycznych63-66
Żółkiewski Stanisław J. Fałszerstwa gdańskich kasowników pocztowych na szkodę zbieraczy66-67
Z życia Okręgu Gdańskiego PZF68-70
Szmoń Stanisław Półfinał „Maratonu” i jego... wyniki68-70
L. A. Działalność Klubu Marynistów na cenzurowanym...70
L. A. Komunikaty71-73
„Medfil”72
Dzierżak Stanisław „Morfil - 76”73

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.