Filatelista Kaliski,  rok 1996, numer 2(50)

Od redaktora 3
Bielawski Jerzy W 10 rocznicę śmierci - Józef Włodarczyk 4
Michalak Bogdan Przyczynki do dziejów poczt klasztornych 5-7
Bukczyński Maciej Ostrzeszów okres przedznaczkowy i zabór pruski 8-9
Matusiak Roman Z dziejów poczty kaliskiej (3) 10-11
Bukczyński Maciej Historia poczty w Ostrzeszowie 12
Bukczyński Maciej Ruch filatelistyczny w Ostrzeszowie 13-14
Z prac Zarządu Okręgu 15
Spotkania wystawców 15-16
Bielawski Jerzy Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 96" 16
Bielawski Jerzy Calisiana w filatelistyce 17-20
Okolicznościowe stemple kaliskie z lat pięćdziesiątych 20-21
Kwiatkowski Jerzy Czy potrzebne są regulaminy budowy eksponatów? 22
Bielawski Jerzy Czasopisma filatelistyczne w latach 1894-1939 (1) 23-25
Ciekawostka kaliska 26
Co piszą o nas 26
Kaliskie wydawnictwo pamiątkowe 27

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.