Filatelista Kaliski,  rok 1997, numer 2(54)

Od redaktora 3
Bielawski Jerzy Polskie wizyty Ojca Świętego w filatelistyce 5-6
Bielawski Jerzy Papież Jan Paweł II w Kaliszu 7-8
Matusiak Roman Z dziejów poczty kaliskiej (7) 9-10
Bielawski Jerzy, Moch Marian Cymelium dziewiętnastowieczne 11-12
Moch Marian, Bielawski Jerzy Cymelium dziewiętnastowieczne 11-12
Grabias Aleksy Zarys dziejów poczty w Witaszycach 12-13
Bielawski Jerzy Sylwetki filatelistów Okręgu Kaliskiego. Aleksy Grabias 13
Grabias Aleksy Filatelistyka w Witaszycach 14-15
Żurkiewicz Marian Ruch filatelistyczny w Pleszewie (2) 16-19
Jubileusz prezesa 18
Posiedzenie kierownictwa Okręgu 18
Wydawnictwa pleszewskie 18
Wystawy 18-19
Bielawski Jerzy Publikacje związkowe 19
Juszczak Henryk Szybowcem do Ostrowa Wlkp. 20-21
Kledecki Zbigniew Jak ma być szybko - to tylko pocztą lotniczą 21
Lewiński Henryk Kartki widokowe zwane "widokówkami" 22-23, 26
Tomaske Zbigniew Macao: "Kostka szulera" 24
Z półki bibliotecznej 24
Nowości w prasie filatelistycznej 25

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.