Filatelista Kaliski,  rok 2000, numer 1(65)

Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne kaliskich urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych z lat 1945-1962 1-2, 7-12
Regulamin Okręgowej Wystawy Filatelistycznej "R-2000" 3-4
Matusiak Roman Z dziejów poczty kaliskiej (18) 5-6
Stankowiak Edward Frankatury mechaniczne w Kępnie 13
Dzień Filatelisty 2000 14
Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny 14
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "R-2000" 14
Udział w Komisjach Zarządu Głównego PZF 14
Uzupełnienie 14
Wystawiennictwo w Okręgu Kaliskim w 1999 roku 15
Bartczak Hieronim Usterki w ząbkowaniu znaczków 15-16
Bielawski Jerzy Papieskie ciekawostki 17
Michalak Bogdan Oficyna wydawnicza księdza Hansa G. Schönena (3) 18-20
Nowy cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym 21
Nowy cennik za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym 21
Nowości wydawnicze 22
Z żałobnej karty. Michał Jakutczyk (1922-2000) 23

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.