Filatelista Kaliski,  rok 2000, numer 2(66)

Bielawski Jerzy Rok Reymontowski 1, 15
10-lecie pisma "Filatelistyka" 2
Matusiak Roman Z dziejów poczty kaliskiej (19) 4-6
Piekut Janusz Zbigniew Przesyłki z Kalisza w 1945 roku 6-7
Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych podległych OUPT Ostrów Wlkp. z lat 1945-1962 8-11, 13, 20-21, 23
Ostrów Wlkp. 12
Witaszyce 2000 12
Wyniki wystawców Okręgu Kaliskiego w I półroczu 2000 roku 12, 14
Bartczak Hieronim Przesunięcia w druku 14-15
Michalak Bogdan Emisje Poczty Magistralnej - Cinderellas? 16-20
Matusiak Roman Wspomnienie o Zenonie Korasiaku 22

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.