Filatelista Kaliski,  rok 2001, numer 4(72)

Matusiak Roman Poczta w Kaliszu po II wojnie światowej (3) 4-5
Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych podległych OUPT Jarocin z lat 1945-1962 6-11
Michalak Bogdan Kult Świętego Józefa 12-14
Kołosow-Rybczyński Leon Niezwyczajny Polonik 14-15
Rajewicz Jerzy Kaliskie frankatury mechaniczne 16-17
Kapelan filatelistów kaliskich 17
Bielawski Jerzy Okręg Kaliski PZF w V kadencji (30 listopada 1997-31 grudnia 2001) 18-24
Bartczak Hieronim Sir Kneller z plamkami i w błyskawicach 24-25
Placówki pocztowe podległe OUPT Kalisz wg stanu na koniec 1974 roku 25
Alexiewicz Władysław Dziewiętnastowieczne ostemplowania 26
Skorowidz za 2001 rok alfabetyczny spis artykułów 27

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.