Filatelista Kaliski,  rok 2003, numer 1(77)

Szymczak Piotr Działalność poczty w guberni kaliskiej w latach 1867-1914 1, 6-9
X Zjazd Klubu "Święty Gabriel" 3
Bielawski Jerzy Okręg Kaliski w nowej kadencji 10-11
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Ostrzeszów-45 lat" 12-14
Wydawnictwa ostrzeszowskie 14
Poczty specjalne w muzeum kępińskim 15
Dziulikowski Wiktor Dzieło rzeźbiarza polskiego pochodzenia na znaczkach pocztowych 16
Michalak Bogdan Kościół św. Józefa w Esch-sur-Alzette 16
Stankowiak Edward Dokumentacja pocztowa Kępna 17-20
Bartczak Hieronim Usterki w druku 20
Duda Jerzy Bibliofilatelia (2) 21-23
Przesyłki listowe w obrocie krajowym 23-25

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.