Filatelista Kaliski,  rok 2003, numer 3(79)

Bielawski Jerzy Piśmiennictwo filatelistyczne 1, 15
Datowniki okolicznościowe stosowane z okazji XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Katowice 2003" 2
Nowości kaliskie 3
Szymczak Piotr Działalność poczty w guberni kaliskiej w latach 1867-1914 (3) 4-7
Piekut Janusz Zbigniew Korespondencja z Ostrowa Wlkp. 8-9
Splitt Jerzy Aleksander "Kaliski" znaczek z emisji obiegowej "Miasta Polskie" 10-12
Udział wystawców Okręgu Kaliskiego w XIX OWF "Katowice 2003" 12
Bielawski Jerzy Filatelistyka młodzieżowa 13
Regulamin Młodzieżowej Odznaki Honorowej PZF 14
Bielawski Jerzy Ojciec Maksymilian Maria Kolbe wybawcą Franciszka Gajowniczka 16-18
Duda Jerzy Bibliofilatelia (4) 19-22
Kwiatkowski Jerzy Z wizytą u Małego Księcia 22
Juszczak Henryk Szybowce w II wojnie światowej 23-24
Henke Jerzy "Wielkie odliczanie" 24
Stankowiak Edward Przesyłki powiatu kępińskiego XIX w. 25
Kalka Marian Filatelistyka w Bierzwniku 26-27

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.