Filatelista Kaliski,  rok 2003, numer 4(80)

Alexiewicz Władysław Chrostowski Waldemar: Papież Pielgrzym - Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978. Warszawa 2003 1, 3
Szymczak Piotr Działalność poczty w guberni kaliskiej w latach 1867-1914 (4) 4-7
Bartczak Hieronim Usterka z kotem 7
Kołosow-Rybczyński Leon Calisiana z "filatelistycznego skarbu znalezionego na strychu" 8
Michalak Bogdan Papieski Jubileuszy - garść refleksji 8-10
Podwójny jubileusz w Jarocinie 11
Pokaz Papieski w Kępnie 11
Udział Okręgu Kaliskiego PZF w wystawach filatelistycznych 12
Wystawa pamiątek papieskich w Węglewicach 12
Kołosow-Rybczyński Leon Jeszcze jedne polonica białoruskiej poczty 13
Kwiatkowski Jerzy Z Krotoszyna do Australii 13
Alexiewicz Władysław Polscy filateliści a pontyfikat Papieża Jana Pawła II 14-18
Bielawski Jerzy Ekumenizm w filatelistyce 18-26

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.