Filatelista Kaliski,  rok 2004, numer 3-4(83-84)

Komorowski Andrzej List z 1912 roku jako przyczynek do niegdysiejszej sprawności poczty 1, 7-8
Bartczak Hieronim "Szczupak" w innych barwach 1, 23
Od redaktora 3
Szymczak Piotr Działalność poczty w guberni kaliskiej w latach 1867-1914 (6) 4-6
Bartke Jerzy Austriackie placówki pocztowe na terenach b. guberni kaliskiej w okresie I wojny światowej 6-7
Stankowiak Edward 90. rocznica wymarszu ku wolności 8-9
Klub "Prowizoria" w Częstochowie 9, 24
Stankowiak Edward Pokaz filatelistyczny w kępińskim muzeum 10
Bielawski Jerzy Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Kalisz 2004" jubileuszowym świętem filatelistów i pocztowców 10-15
Bielawski Jerzy Opłatek z Biskupem Kaliskim 16
Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych podległych OUPT Krotoszyn z lat 1945-1962 17-19
Troyer Fransde Filatelistyka tematyczna to filatelistyka pełnowartościowa 19-21
Michalak Bogdan Święta Rodzina. Przyczynki do kultu św. Józefa 22
Stankowiak Edward Przesyłki powiatu kępińskiego XIX w. (3) 23-24
Ks. Zdzisław Sobierajski 24

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.