Filatelista Kaliski,  rok 2005, numer 2(86)

Michalak Bogdan Czy pamiętamy to nauczanie? 1, 5-7
Rejnowski Bronisław Sede Vacante 2-4
Szymczak Piotr Działalność poczty w guberni kaliskiej w latach 1867-1914 (8) 8-9
Woźniak Adam Poczta w halach targowych w Kaliszu 9
Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych podległych OUPT Krotoszyn z lat 1945-1962 (3) 10-11
Bartczak Hieronim Dzień Znaczka 1960 12
Kledecki Zbigniew Sport lotniczy przed I wojną światową - Poznań 12
Bielawski Jerzy Klub "Znaki Polecenia" po wyborach 13
Kalka Marian Bierzwnik na szlaku cysterskim 13
Bielawski Jerzy Powstanie Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów (2) 14-16
Kolejny pokaz filatelistyczny w kępińskim muzeum 17
Jarocin Papieżowi 18
Pokaz Papieski w Ostrzeszowie 18
Filatelistyka na łamach "Rocznika Kaliskiego" 19
Pamiątki papieskie w zbiorach kaliskich kolekcjonerów 19
Znaczki z Papieżem w Bibliotece Głównej 19
Drewniane kościoły Diecezji Kaliskiej 20
130 lat kolei w Jarocinie 20-21
Ordynacja Wyborcza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Kaliskiego PZF 21-22
Bielawski Jerzy Prestiżowe Statuetki Nike z Samotraki 23

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.