Filatelista Kaliski,  rok 2005, numer 4(88)

Michalak Bogdan Dziesięciolecie "Filatelisty Kaliskiego" 1, 24
Bielawski Jerzy Wystawa Literatury Filatelistycznej "Kalisz 2005" w 25-lecie Okręgu Kaliskiego 2, 6-9
Od redaktora 3
Bielawski Jerzy Inauguracja Roku Kulturalnego 2005/2006 9
Indywidualne zgłoszenia na Wystawę Literatury Filatelistycznej "Kalisz 2005" 10-12
Zgłoszenia literatury przez okręgi na Wystawę Literatury Filatelistycznej "Kalisz 2005" 13-15
Bielawski Jerzy Piśmiennictwo filatelistyczne w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu 16-21
Wincewicz Tadeusz Rekwizyty imienne urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych podległych OUPT Krotoszyn z lat 1945-1962 (5) 21-23
Schemat organizacyjny państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska 26
Spis treści za lata 1995-2005 27-32
Wydawnictwa pocztowe 32-33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.