Filatelista Kaliski,  rok 2006, numer 1(89)

Bielawski Jerzy 2006 - Rokiem Jana Łaskiego Prymasa Polski i Kanclerza Wielkiego Koronnego1-2, 15-17
Komorowski Andrzej Niektóre poczty morskie Lewantu2, 22-25
Władze Okręgu Kaliskiego PZF VII kadencji 2006-20103-4
Przewodniczący Kół PZF Okręgu Kaliskiego4
Banasiak Marek, Banasiak Sylwester Przesyłki ostrzeszowskie w okresie Księstwa Warszawskiego 1807-18154-7
Bielawski Jerzy Okręg Kaliski VI kadencji (5 stycznia 2002-31 grudnia 2005)5-11
Bielawski Jerzy Ich "Noce i dnie". Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-192511-13
Bukczyński Maciej Pokaz Filatelistyczny w Ostrzeszowie12
Jubileusz w Ostrowie Wielkopolskim12
Gąsłowski Tomasz Witaszyce - historia Koła PZF13-14
Bielawski Jerzy Jan Łaski (Młodszy)18
Stankowiak Edward Przesyłki powiatu kępińskiego XIX w. (4)18-20
Bielawski Jerzy Kolejny katalog kartek beznominałowych20-21
Drewniane kościoły Diecezji Kaliskiej21
Wystawiennictwo Okręgu Kaliskiego w latach 2002-200525-26

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.