Filatelista Kaliski,  rok 2006, numer 3-4(91-92)

Chrostowski Waldemar Wystawa Jan Paweł II - filatelistyczne wspomnienia, Kalisz 14-29 X 20063-4
Bielawski Jerzy Uroczystość otwarcia wystawy Jan Paweł II - filatelistyczne wspomnienia5-7
Homilia wygłoszona przez ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego. 14 października 2006 r. podczas Mszy św. w kaplicy p.w. Narodzenia NMP7-8
Wystąpienie ks. prof. Waldemara Chrostowskiego podczas uroczystości otwarcia wystawy Jan Paweł II - filatelistyczne wystawy9-10
Banasiak Sylwester, Banasiak Marek Przesyłki ostrzeszowskie w okresie Księstwa Warszawskiego 1807-1815 (2)13-15
Bielawski Jerzy Laureaci nagrody Nobla związani z Polską16-19
Wydarzenia w okręgu20-21
Michalak Bogdan Czesław Borowczyk zapomniany, a przypomnienia godny21-23
Pych Ryszard Szachy w filatelistyce23-25
Bielawski Jerzy 80-lecie FIP25
Bielawski Jerzy Krzysztof Kolumb 555. rocznica urodzin i 500. rocznica śmierci26-29
Kolejne kaliskie kartki beznominałowe29
Banasiak Marek Poczty w powiecie krotoszyńskim do 1920 roku30-33
Kolejne kartki z kościołami drewnianymi33
Od redakcji34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.