Filatelista Kaliski,  rok 2007, numer 3-4(95-96)

Bielawski Jerzy, Bartkowiak Henryk Wydarzenia w okręgu3-9
Wyniki udziału filatelistów Okręgu Kaliskiego w wystawach w 2007 roku9-10
Abram Krzysztof Zaproszenie do Gołuchowa10-12
Tokar Jerzy Pierwsze polskie datowniki pocztowe przerobione z datowników obcych w 1918 roku12-16
Rajewicz Jerzy Kaliskie frankatury16-18
Michalak Bogdan Via Jacobi18-19
Pych Ryszard Szachy w filatelistyce (c.d.)19-20
Banasiak Marek Poczty w powiecie krotoszyńskim do 1920 roku (3)20-25
Regionalna ciekawostka25
Duda Jerzy Teoria koperty26-32
Alexiewicz Władysław Ukochany Lwów w filatelistyce33-34
Regulamin Statuetki "PRYMUS"34-35
Bielawski Jerzy Encyklopedia znaczków pocztowych36-36
Komorowski Andrzej Poczty morskie Lewantu (3)37-39
Dobrowolne wpłaty40
Apel do filatelistów i sympatyków40
Podziękowanie41
Spis treści za lata 2006-200741-42

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.