Filatelista Kaliski,  rok 2011, numer 1-2(109-110)

Okręg Kaliski PZF w nowej kadencji 2011-20163-4
Sprawozdanie z działalności ZO PZF w Kaliszu VII kadencji od 7 stycznia 2006 do 30 kwietnia 20114-10
Michalak Bogdan Związki Josepha Conrada z pocztą10-12
Banasiak Marek Poczty w powiecie krotoszyńskim do 1920 roku (9)12-15
Gąsłowski Tomasz Żołnierskie przesyłki z Jarocina w okresie I wojny światowej16-23
Bielawski Jerzy Stefan Szolc-Rogoziński w 150.rocznicę urodzin23-26
Gąsłowski Tomasz Taryfy za usługi świadczone przez Pocztę Polską a nominały znaczków26-28
Taryfy pocztowe w obrocie krajowym29-30

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.