Filatelista Kaliski,  rok 2012, numer 3-4(115-116)

Bielawski Jerzy Rok Piotra Skargi3-3
Sobczak-Waliś Monika Z dziejów poczty w Liskowie w latach 1903-19454-5
Michalak Bogdan Filatelistyczne wizerunki zabytkowych obiektów Poznania (2)6-10
Jubileuszowe wydawnictwo10
Banasiak Marek Poczty w powiecie krotoszyńskim do 1920 roku (12)11-13
Bielawski Jerzy Jubileuszowy rok polskich pisarzy13-15
Gąsłowski Tomasz Frankatury mechaniczne stosowane w Jarocinie suplement15-16
Malendowicz Ludwik K. "Kartki filatelistyczne" Ziehera16-17
Gąsłowski Tomasz Bocian w filatelistyce (2)17-23
Bielawski Jerzy, Michalak Bogdan Wydarzenia w okręgu23-25
Gąsłowski Tomasz Jarocińska poczta w okresie II wojny światowej25-30
Podziękowanie30

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.