Filatelista Kaliski,  rok 2014, numer 1-2(121-122)

Bielawski Jerzy "Drodzy czytelnicy"3
Sobczak-Waliś Monika "W sierpniu legło miasto w gruzach i zwaliskach" 100.rocznica zburzenia Kalisza w sierpniu 1914 roku4-6
Baran Victor Wojskowe przesyłki z Kalisza w okresie I wojny światowej6-7
Manterys Janusz Niemieckie poczty polowe w Kaliszu w czasie I wojny światowej8-10
Lachowicz Krzysztof Przesyłki z Kalisza podczas I wojny światowej10
Kaliskie przesyłki pocztowe z czasu I wojny światowej11-12
Bielawski Jerzy Historia Kalisza znaczkami ilustrowana (c.d.)13-16
Gąsłowski Tomasz Datowniki okolicznościowe stosowane w Kaliszu w latach 1939-194516-17
Gąsłowski Tomasz Frankatury mechaniczne stosowane w Krotoszynie-suplement17-18
Michalak Bogdan Św.Jan z Dukli18-19
Podziękowanie19
Banasiak Marek, Bielawski Jerzy, Gąsłowski Tomasz Wydarzenia w okręgu20-29
Kledecki Zbigniew Listy z katastrof lotniczych29-30
Duda Jerzy Święta książki na znakach pocztowych31-33
Gąsłowski Tomasz "Piorytet" czy może jednak "priorytet" czyli walory do specjalizacji znaczków kategoryzowanych34-35
Gąsłowski Tomasz Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrzeszowie35-36
Gąsłowski Tomasz Taryfy pocztowe wprowadzone w 2014 roku37-38

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.