Filatelista Kaliski,  rok 2015, numer 1-2(125-126)

Bielawski Jerzy "Szanowni czytelnicy"3
Bielawski Jerzy 35-lecie Okręgu Kaliskiego PZF 1980-20154-18
Bielawski Jerzy Dwudziestolecie "Filatelisty Kaliskiego" 1995-201519-23
Sobczak-Waliś Monika Filatelistyka w zbiorach specjalnych Biblioteki Głównej23-25
Banasiak Marek Pocztowe kamienie milowe w powiecie odolanowskim26-28
Bielawski Jerzy Drewniane kościoły Diecezji Kaliskiej 28
Bielawski Jerzy Skromna Polka-genialną artystką miniatury w 125.rocznicę urodzin Kazimiery Dąbrowskiej29-36
Michalak Bogdan "Panna na ten czas psałterz czytała…"36-38
Sobczak-Waliś Monika Z historii Kaliskich Spotkań Teatralnych38-41
Sprostowanie41
Gąsłowski Tomasz Frankatury stosowane w Odolanowie41
Gąsłowski Tomasz Frankatury stosowane w Przygodzicach42

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.