Filatelista Kaliski,  rok 2018, numer 1-2(137-138)

Bielawski Jerzy Ojcowie Niepodległej Polski Piłsudski-Dmowski-Paderewski4-9
Bielawski Jerzy Setna rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego9-10
Gąsłowski Tomasz Calisiana z okresu Księstwa Warszawskiego10-12
Szymczak Piotr Reklamy na przesyłkach pocztowych z przełomu XIX i XX wieku z Kalisza i terenu Guberni Kaliskiej (2)12-16
Gąsłowski Tomasz 150-lecie Banku Spółdzielczego w Jarocinie upamiętnione w filatelistyce17-18
Bielawski Jerzy Kaliskie Sanktuarium Świętej Rodziny na walorach pocztowych19-22
Malendowicz Ludwik K. Kościół Towarzystwa Jezusowego "La Compania" w Quito na znaczkach pocztowych Ekwadoru22-24
Gąsłowski Tomasz Zmiany nazwy miejscowości Góra w okresie II wojny światowej25-27
Bielawski Jerzy "Meteor Młodej Polski"27-28
Gąsłowski Tomasz Spostrzeżenia z 25 Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki29-31
Bielawski Jerzy Klub "Święty Gabriel" laureatem Nagrody Arcybiskupa Poznańskiego32
Bielawski Jerzy 75. rocznica śmierci gen. Włądysława Sikorskiego33
Gąsłowski Tomasz Wydarzenia w Okręgu34-35
Gąsłowski Tomasz Znaczki spersonalizowane i spersonalizowane wydane w Okregu Kaliskim PZF c.d.35-37
Gąsłowski Tomasz Przedłużenie stosowania ozdobnych datowników pocztowych37-38

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.