Filatelista Kaliski,  rok 2020, numer 1-4(145-148)

Bielawski Jerzy Dwie rocznice znaczka pocztowego4-5
Bielawski Jerzy 70-lecie Polskiego Związku Filatelistów 1950-20205-9
Banasiak Marek Listy króla Polski Zygmunta III Wazy adresowane do starosty ostrzeszowskiego i kupca ostrzeżowskiego, zachowane w aktach królewskich z lat 1618-162110-12
Banasiak Marek Pruskie stemple paczkowe (packkamer-stempel) poczty w Krotoszynie i Sulmierzycach. Wątpliwości i uzupełnienia14-16
Gąsłowski Tomasz Pleszewskie przesyłki żołnierskie z okresu I wojny światowej17-26
Gąsłowski Tomasz Przesyłka do Witaszyć z końca czerwca 1919 roku26-27
Gąsłowski Tomasz Pocztowe prowizoria na kopercie z Witaszyc z końca 1939 roku27-28
Gąsłowski Tomasz Z kart historii poczty w powiecie jarocińskim do 1920 roku28-33
Bielawski Jerzy 40 lat Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Kaliszu33-43
Bielawski Jerzy Rok Leopolda Tyrmanda44
Gąsłowski Tomasz Przedłużęnie stosowania okolicznościowych datowników pocztowych45
Pro Memoria. 45
Życzenia46

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.